ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดในญี่ปุ่น

พอโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เมื่องฟูกูชิมะ (Fukushima) ของญี่ปุ่นระเบิด ก็มีคำถามว่า แล้วสารกัมมันตรังสีที่ฟุ้งกระจายออกมา จะมาถึงเมืองไทยหรือไม่ บางคนบอกว่า อย่าออกไปตากฝน มิฉะนั้นจะเป็นอันตราย

คำตอบก็คือ ไม่น่าจะต้องวิตกมากจนเกินไป สารกัมมันตรังสีไม่น่าจะมาถึงเมืองไทย จากการให้สัมภาษณ์ของ ดร.ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ยืนยันว่า โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดในประเทศญี่ปุ่น ไม่กระทบประเทศไทยแน่ เนื่องจากทิศทางลมไม่มุ่งเข้าสู่ประเทศไทย แต่พาออกไปสู่มหาสมุทรแปซิฟิก ไปทางฝั่งประเทศอเมริกา และการตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีในประเทศไทยจาก 8 สถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีของประเทศไทยทั่วประเทศ พบว่า ค่าดัชนีที่วัดได้ยังอยู่ในระดับปกติเช่นเดียวกับก่อนเกิดเหตุโรงไฟฟ้าระเบิดที่ญี่ปุ่น

นอกจากนี้ นายปรีชา การสุทธิ์ อดีตนายกสมาคมนิวเคลียร์ กล่าวว่า สารเคมีที่ระเบิดออกมาจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในญี่ปุ่นกระจายไปทางทิศทางตะวันออกเฉียงเหนือ เเถบแคนนาดาและอเมริกา ที่สำคัญสารเคมีดังกล่าวมีอายุสั้นเพียง 1 เดือน ก็จะสลายตัวไปในอากาศจนหมด จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชานและสิ่งแวดล้อม

การสัมผัสโดยตรงกับสารกัมมันรังสีโดยตรง ในประเทศไทย คิดว่าคงไม่มี แต่โดยทางอ้อมที่จะมากับอาหารและสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ ล่ะ

ค่อยยังชั่ว ที่รัฐบาล โดยนายกอภิสิทธิ์ได้ชี้แจงว่า รัฐบาลได้สั่งการให้มีการตรวจสอบสิ่งปนเปื้อนจากสารกัมมันตรังสีอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางอากาศ อาหาร และบุคคล

อย่างนี้ก็พอหายใจโล่งอกไปได้หน่อยนึง

ในอเมริกาเอง ก็มีการวัดสารกัมมันตรังสี รายงานของ EPA อเมริกา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2554 รายงานว่า หลังจากการระเบิดของโรงไฟฟ้าที่ญี่ปุ่น มีการตรวจสารกัมมันตรังสีในอากาศ พบว่า มีปริมาณน้อยมาก ต่ำกว่าระดับที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพมาก

ก็พอจะอนุมานได้ว่า คงไม่ต้องวิตกกังวลจนเกินมากไปนัก
อ้างอิง
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=5e6217f58e8c3f4f
http://www.epa.gov/radiation/
http://www.innnews.co.th/politic.php?nid=276436
http://www.phyast.pitt.edu/~blc/book/chapter5.html
http://region2.prd.go.th/ewt_news.php?nid=5243&filename=letgogreen
http://campus.sanook.com/%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5-935043.html

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …