วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555

คำสั่ง Dos ที่มีประโยชน์

วันก่อน ต้องการคัดลอกชื่อไฟล์ใน directory เพื่อนำมาใช้เป็นชื่อสำหรับเรียกใน MP3 Flash Player วิธีการที่ง่ายที่สุด ก็คือการใช้คำสั่ง Dos ซึ่งมีมาช้านานแล้ว

สำหรับ Windows 7 แม้ว่าจะไม่มีคำสั่ง MS-Dos ให้ใช้แล้วก็ตาม แต่มี Command line ให้ใช้ได้เหมือนกับคำสั่ง Dos เช่นเดียวกัน

การเข้าใช้งาน ให้ไปที่ Start พิมพ์คำว่า cmd.exe แล้วกด Enter จะเข้าสูหน้าจอ Command Prompt

คำสั่ง Dos/Command line ที่มีประโยชน์

cd\ถอยหลังออกจาก Directory กลับไปที่ root
cd ชื่อ Directoryเข้าห้อง Directory ที่ระบุ
dirแสดง Directory
copy *.txt myText.txtคัดลอกข้อมูลในไฟล์ที่เป็น Text file (มีนามสกุล txt) ทุกไฟล์ ไปไว้ในไฟล์ myText.txt คำสั่งจะรวมข้อความในไฟล์ txt ทุกไฟล์ไปไว้ใน myText.txt สำหรับนามสกุลของ text file ที่จะคัดลอก จะเป็นนามสกุลอะไรก็ได้ แต่ขอให้เป็น Text file ก็แล้วกัน เช่น บางโปรแกรมอาจจะเก็บ text file โดยใช้นามสกุล dat เป็นต้น
dir *.* > myDir.txt พิมพ์ชื่อไฟล์ รายละเอียดของไฟล์ และ ชื่อ Directory ทั้งหมดใน directory ปัจจุบัน ลงในไฟล์ ชื่อ myDir.txt สามารถให้พิมพ์เฉพาะชื่อไฟล์บางไฟล์ได้ เช่น *.txt ให้พิมพ์เฉพาะไฟล์นามสกุล txt
dir *.* > prn ส่งชื่อไฟล์ รายละเอียดของไฟล์ ออกทางเครื่องพิมพ์
fc file1.txt file2.txtเปรียบเทียบไฟล์ file1.txt และ file2.txt
ipconfigแสดง IP และ Gateway ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งาน
ping google.comคำสั่งเพื่อทดสอบว่าเน็ตใช้งานได้หรือไม่
netstatตรวจดูการต่อเชื่อมเน็ตทั้งหมดในปัจจุบัน
tasklistตรวจดู process ในปัจจุบันว่ามีอะไรกำลังใช้งานอยู่บ้าง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น