ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

Excel Web App

การใช้งาน Excel บนเว็บ ด้วย Excel Web App
ตัวอย่าง

ลองเปลี่ยนตัวเลข ภาพกราฟ จะเปลี่ยนตามไปด้วยเว็บแอ็ป (Web App) เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้เราใช้ Office ได้บนอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างข้างบน เป็นการนำเอาบางส่วนของหน้าจอ Excel มาแสดงจริงบนเว็บ ใน Blog ของเรา

Web App ใช้ได้บน Skydrive.live.com ซึ่งเป็นของ Microsoft เราเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกได้ฟรี ใครที่มี email ของ hotmail จะมี live ID ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้เลย เขามีพื้นที่ฟรี อย่างพอเพียง

การนำ Excel ขึ้น สามารถนำขึ้นได้ทั้งหน้า โดยที่หน้าจอจะคล้ายกับหน้าจอของ Excel จริง สามารถใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ได้มาก แต่ไม่มากเท่ากับ Excel บนเครื่องของเรา

วิธีการนำขึ้นบน Skydrive.live.com ทำโดยการสร้างไฟล์ตามปกติ แล้ว login เข้าไปที่ skydrive.live.com และส่งไฟล์ขึ้น ถ้าต้องการแสดงเฉพาะบางส่วนของหน้า ต้องจัดการเสียก่อน ก่อนที่จะนำขึ้น โดย ลากคลุมบริเวณที่ต้องการให้แสดง และตั้งชื่อส่วนนั้น ในกล่องชื่อแล้วไปที่ บันทึกและส่ง และส่งไปที่ Sharepoint แต่ไม่ส่งจริง เพียงไปเลือก ตัวเลือกการประกาศ และระบุส่วนที่ต้องการให้แสดง ตามที่ระบุ จากนั้น จึงนำส่งขึ้น

เมื่อส่งไฟล์ไปแล้ว ให้ดูที่ไฟล์ที่นำขึ้น และคลิกเลือก More > Share และเลือก Embed เพื่อไปเอาโค้ดมาแปะที่หน้าเว็บ


เมื่อคลิก Embed จะได้โค้ด เพื่อนำไปแปะไว้ที่หน้าเว็บที่ต้องการ

ตัวอย่างโค้ด

<iframe src="http://r.office.microsoft.com/r/rlidExcelEmbed?su=-568271012816844XXXX&Fi=SDB122F53F2901XXXX!149&AllowInteractivity=False" width="402" height="346" frameborder="0" scrolling="no"&gtl</iframe>

ถ้าต้องการให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ได้ต้องแก้ไขโค้ด คือกำหนดให้ AllowInteractivity=True และ เพิ่ม &AllowTyping=True ดังนี้

<iframe src="http://r.office.microsoft.com/r/rlidExcelEmbed?su=-568271012816844XXXX&Fi=SDB122F53F2901XXXX!149&AllowInteractivity=True&AllowTyping=True" width="402" height="346" frameborder="0" scrolling="no"&gtl</iframe>

ในหน้าที่ให้โค้ดบน Skydrive จะมีรายละเอียดให้อ่าน ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …