Excel Web App

การใช้งาน Excel บนเว็บ ด้วย Excel Web App
ตัวอย่าง

ลองเปลี่ยนตัวเลข ภาพกราฟ จะเปลี่ยนตามไปด้วยเว็บแอ็ป (Web App) เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้เราใช้ Office ได้บนอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างข้างบน เป็นการนำเอาบางส่วนของหน้าจอ Excel มาแสดงจริงบนเว็บ ใน Blog ของเรา

Web App ใช้ได้บน Skydrive.live.com ซึ่งเป็นของ Microsoft เราเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกได้ฟรี ใครที่มี email ของ hotmail จะมี live ID ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้เลย เขามีพื้นที่ฟรี อย่างพอเพียง

การนำ Excel ขึ้น สามารถนำขึ้นได้ทั้งหน้า โดยที่หน้าจอจะคล้ายกับหน้าจอของ Excel จริง สามารถใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ได้มาก แต่ไม่มากเท่ากับ Excel บนเครื่องของเรา

วิธีการนำขึ้นบน Skydrive.live.com ทำโดยการสร้างไฟล์ตามปกติ แล้ว login เข้าไปที่ skydrive.live.com และส่งไฟล์ขึ้น ถ้าต้องการแสดงเฉพาะบางส่วนของหน้า ต้องจัดการเสียก่อน ก่อนที่จะนำขึ้น โดย ลากคลุมบริเวณที่ต้องการให้แสดง และตั้งชื่อส่วนนั้น ในกล่องชื่อแล้วไปที่ บันทึกและส่ง และส่งไปที่ Sharepoint แต่ไม่ส่งจริง เพียงไปเลือก ตัวเลือกการประกาศ และระบุส่วนที่ต้องการให้แสดง ตามที่ระบุ จากนั้น จึงนำส่งขึ้น

เมื่อส่งไฟล์ไปแล้ว ให้ดูที่ไฟล์ที่นำขึ้น และคลิกเลือก More > Share และเลือก Embed เพื่อไปเอาโค้ดมาแปะที่หน้าเว็บ


เมื่อคลิก Embed จะได้โค้ด เพื่อนำไปแปะไว้ที่หน้าเว็บที่ต้องการ

ตัวอย่างโค้ด

<iframe src="http://r.office.microsoft.com/r/rlidExcelEmbed?su=-568271012816844XXXX&Fi=SDB122F53F2901XXXX!149&AllowInteractivity=False" width="402" height="346" frameborder="0" scrolling="no"&gtl</iframe>

ถ้าต้องการให้ผู้ใช้สามารถพิมพ์ได้ต้องแก้ไขโค้ด คือกำหนดให้ AllowInteractivity=True และ เพิ่ม &AllowTyping=True ดังนี้

<iframe src="http://r.office.microsoft.com/r/rlidExcelEmbed?su=-568271012816844XXXX&Fi=SDB122F53F2901XXXX!149&AllowInteractivity=True&AllowTyping=True" width="402" height="346" frameborder="0" scrolling="no"&gtl</iframe>

ในหน้าที่ให้โค้ดบน Skydrive จะมีรายละเอียดให้อ่าน ลองศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์