ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การหา idMso ของ Excel สำหรับการแก้ไข หรือสร้าง Ribbon

เคยพูดเรื่องการปรับแต่งริบบิ้นของ Office มาครั้งหนึ่งแล้ว โดยเป็นการพูดเรื่องของ ริบบิ้นของ Access คราวนี้ เป็นเรื่องของ Excel บ้าง

Excel 2007-2010 ก็สามารถปรับแต่งริบบิ้นได้ เช่นเดียวกัน โดยสร้างไฟล์เป็น XML และนำไปไว้ในไฟล์ของ Excel ที่ต้องการปรับริบบิ้น รายละเอียด ดูที่ http://www.rondebruin.nl/ribbon.htm

ประเด็นวันนี้คือ ถ้าต้องการปรับแต่ง คำสั่งหรือปุ่มบนริบบิ้น ต้องทราบ idMso ของคำสั่งต่าง ๆ จะหาได้จากที่ไหน ผมค้นอยู่ในอินเทอร์เน็ต ตั้งนาน จึงพบ

วิธีหาว่า idMso ทั้งหมดของ Excel ให้ทำดังนี้
1. เปิด Excel 2007 หรือ 2010
2. ไปคลิกปุ่ม เพื่อเพิ่มคำสั่งใน ปุ่มเครื่องมือด่วน หรือ Quick Access Toolbar
3.คลิก คำสั่งเพิ่มเติม
4. หาคำสั่งที่ต้องการทราบ idMso
5. นำเมาส์ไปวาง จะเห็นชื่อ idMso ของคำสั่งนั้น ๆ อยู่ในวงเล็บ

ข้างล่างนี้คือตัวอย่าง xml ที่กำหนดให้ปุ่ม วาง (Paste) ล้างทั้งหมด(ClearAll) ล้างรูปแบบ(ClearFormats) และล้างข้อคิดเห็น(ClearComments) ไม่ให้ทำงาน

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/2006/01/customui">
<commands>
<command idMso="Paste" enabled = "false"/>
<command idMso="ClearAll" enabled = "false"/>
<command idMso="ClearFormats" enabled = "false"/>
<command idMso="ClearComments" enabled = "false"/>
</commands>
</customUI>

และถ้าต้องการ ห้ามไม่ให้ใช้ Keyboard Shortcut เช่น Ctrl+V ต้องใช้ VBA ช่วยตรวจสอบ การกดปุ่ม และแสดง MsgBox ให้ทราบ รายละเอียด การสั่งไม่ให้ใช้ Keyboard shortcut ดูได้ ที่นี่

ถามว่า ทำไมจึงต้องกำหนดไม่ให้ปุ่มพวกนี้ทำงาน

เพราะว่า บางครั้งเราต้องการสร้างแผ่นงาน และป้องกันแผ่นงานไว้ แต่ผู้ใช้สามารถ คัดลอก และวางข้อมูลในเซลล์ ทำให้รูปแบบที่กำหนด เช่น สีพื้นหลัง กรอบ และอื่น ๆ หายไปด้วย หรือ ผู้ใช้สามารถใช้คำสั่งบนริบบิ้น ล้างรูปแบบที่เรากำหนดได้ ดังนั้น จึงต้องมีการจำกัดไม่ให้ใช้คำสั่งต่าง ๆ ที่ว่ามาแล้ว

ผมทำแผ่นงาน การวิเคราะห์ข้อสอบ โดยมีการจำกัดไม่ให้วาง (Paste) เพื่อป้องกันไม่ให้รูปแบบเซลล์ที่จัดไว้เสียหาย คลิกดูได้ ที่นี่

สำหรับใน Access 2007 หรือ 2010

1. ถ้าเป็น 2007 ให้ไปที่ ปุ่ม Office และเลือก ตัวเลือกของ Access แต่ถ้าเป็น 2010 ให้เลือก แฟ้ม และตัวเลือก
2. เลือกแถบ กำหนดเอง จะเห็นมีคำสั่งต่าง ๆ
3. นำเมาส์ไปวางที่คำสั่ง จะเป็น idMso อยู่ในวงเล็บ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …