การสร้าง Custom Search ใน Blogger

Google มี custom search ไว้ให้ก็สะดวกดี สามารถนำมาปะที่ Blogger หรือ blogspot ได้ ทันที

แต่บางทีเราต้องการให้ค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลของเราเอง เราจะทำอย่างไร

เราต้องเพิ่ม Gadget ใหม่ โดยใช้ HTML สร้างฟอร์ม และให้ฟอร์มไปเรียกข้อมูลในฐานข้อมูลที่ต้องการ เช่น

โค้ดสำหรับสร้างฟอร์ม คือ

<form action='http://www.crnfe.ac.th/testGetNum.php' method='GET'>
<input onblur='if(this.value=="")this.value=this.defaultValue;' onfocus='if(this.value==this.defaultValue)this.value="";' type='text' name='subject' value='พิมพ์ชื่อวิชาที่นี่...'/><input type="submit" value="ตกลง" /><br />พิมพ์ excel หรือ voc </form>

ฟอร์มนี้จะไปเรียกใช้ไฟล์ ชื่อ testGetNum.php ซึ่งอยู่ที่ http://www.crnfe.ac.th ไฟล์นี้ จะทำหน้าที่ไปหาข้อมูลในฐานข้อมูลและนำมาแสดงในหน้าใหม่

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากหน้า Blogger จะเป็น UTF-8 ถ้านำมาแสดงในหน้าเว็บที่ใช้รหัส สมอ. tis-620 จะอ่านกันไม่ออก หรือ ถ้าในฐานข้อมูลเก็บเป็น tis-620 ก็จะหากันไม่เจอ ต้องแปลงจาก utf-8 ให้เป็น tis-620 เสียก่อน ดูวิธีการแปลง คลิกที่นี่
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.