เลขไทย จดหมายเวียน ของ MS Word

ปัญหาหนึ่ง ในการสร้างจดหมายเวียนในโปรแกรม MS Word คือ เมื่อมีการใช้ตัวเลขในฟิลด์ของจดหมายเวียน ตัวเลข จะเป็นเลขอารบิค เสมอ แม้ว่าจะเปลี่ยนตัวเลขในข้อมูลเดิมให้เป็นเลขไทย เมื่อมาแสดงในจดหมายเวียน ก็จะเป็นเลขอารบิค

ถ้าต้องการเลขไทยในจดหมายเวียน เช่น เลขที่ใบวุฒิบัตร ต้องการให้เป็นเลขไทย จะทำอย่างไร

เราสามารถทำได้โดยการจัดรูปแบบของตัวเลขในฟิลด์ของจดหมายเวียน ให้เป็นเลขไทย โดยการใส่ Switch เพิ่มบังคับให้แสดงตัวเลขเป็นเลขไทยได้ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

วิธีการ
 1. จัดทำจดหมายเวียน ให้ได้ดังภาพเสียก่อน ข้อมูลสามารถนำมาจาก Excel หรือ  Access หรืออื่น ๆ ก็ได้
 2. ถ้าดูตามปกติ โดยคลิกที่ แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ จะเห็นดังนี้
 3. ให้กดปุ่ม แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ เพื่อให้เห็นชื่อฟิลด์ เหมือนข้อ 1 แล้ว คลิกขวาที่ฟิลด์ที่ต้องการให้แสดงเลขไทย และเลือก Toggle field หรือ สลับโค้ดเขตข้อมูล
 4. จะแสดงดังภาพ
 5. ให้เพิ่ม switch ที่ฟิลด์นี้ เพื่อให้จัดรูปแบบเป็นเลขไทย ดังภาพ (ตัว t และเลขศูนย์)
 6. เมื่อกลับมาดู โดยคลิกที่แสดงตัวอย่างผลลัพธ์ จะเห็นเป็นเลขไทยทุกรายการที่อยู่ในฟิลด์นี้
 7. ถ้าเลื่อนรายการต่อไป จะเห็นว่า ตัวเลขยังเป็นเลขไทย ดังภาพ
 8. เครื่องหมาย # แสดงว่าเป็นตัวเลข และ "t0" (ตัว t และ เลขศูนย์) คือ ให้ใช้ตัวเลขไทย
 9. ถ้า กำหนดรูปแบบ t0 แล้วไม่เป็นภาษาไทย ต้องตรวจสอบรูปแบบของ Office ว่า เป็นภาษาไทย ใช้รูปแบบภาษาไทยหรือไม่ ถ้าไปตรวจสอบกับ Excel จะเห็นได้ง่าย โดยให้พิมพ์ ตัวเลข และกด Ctrl + 1 เลือก ตัวเลข แบบกำหนดเอง จะเห็นมีรูปแบบตัวเลขไทย เช่น t0, t0.00, t#,##0 เป็นต้น
 10. นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้ switches ตัวอื่น ๆ ได้อีก เช่น
  1. \#0.00  เป็นเลขอารบิค มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง เช่น 4.00
  2. \# $#,###.00 ตัวเลข มีเครื่องหมาย $ นำหน้า และมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง เช่น $4.00 
  3. \# "t0.00 บาท" ตัวเลขไทย ทศนิยม 2 ตำแหน่ง มีคำว่า บาท ต่อท้าย เช่น ๕.๐๐ บาท เป็นต้น


วิธีการสร้างจดหมายเวียน (นำมาไว้เผื่อว่าใครต้องการดู หรือทบทวน)

ความคิดเห็น

 1. ผมทำตามแล้ว ไม่เห็นได้ครับ ขึ้นแบบเดิมเลย ไม่ทราบว่าตรงตั้งค่าตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับ Office 2007 ภาษาไทยครับ

  ตอบกลับลบ

โพสต์ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.