แปลง utf-8 เป็น tis-620 ด้วย PHP

ฟังก์ชั่นแปลง UTF-8 เป็น tis-620

ในฐานข้อมูล เก็บข้อมูลแบบ tis-620 พอจะเอาข้อความจาก Google ซึ่งเป็น UTF-8 เพื่อนำมาค้นหาคำในฐานข้อมูล ปรากฏว่า ไม่เจอ เพราะ อ่านกันไม่รู้เรื่อง ดังนั้น ต้องแปลง ให้เป็น tis-620 ก่อนที่จะนำไปค้น

ฟังก์ชั่นที่ได้แปลง ต่อไปนี้ ได้มาจาก http://www.howforge.com/convert-utf-8-to-tis-620-in-php

function utf8_to_tis620($string) {
  $str = $string;
  $res = "";
  for ($i = 0; $i < strlen($str); $i++) {
    if (ord($str[$i]) == 224) {
      $unicode = ord($str[$i+2]) & 0x3F;
      $unicode |= (ord($str[$i+1]) & 0x3F) << 6;
      $unicode |= (ord($str[$i]) & 0x0F) << 12;
      $res .= chr($unicode-0x0E00+0xA0);
      $i += 2;
    } else {
      $res .= $str[$i];
    }
  }
  return $res;
}

ตัวอย่างการใช้งาน

$subject = utf8_to_tis620(($_GET["subject"]));  // รับข้อมูลเข้ามา แล้วแปลงเป็น tis-620

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.