การใช้ blend tool ใน Illustrator cs6

เป้าหมาย

ต้องการสร้างรูปนี้

หลักการ

รูปนี้ ปัญหาอยู่ที่ซี่ของกรงนก ซึ่งประกอบด้วยเส้นโค้งที่มารวมกันที่จุดยอด ถ้าจะใช้ Pen Tool สร้าง ก็คงลำบากหน่อย ถ้าจะใช้ 3D สร้างสามมิติ ก็อาจจะได้ แต่วิธีที่ดีที่สุด ก็คือการใช้ Blend Tool สร้างเส้น 2 เส้น แล้ว Blend เข้าหากัน โดยระบุว่าจะให้มีกี่เส้น ส่วนฐาน และขอด้านบน ใช้เครื่องมือรูปสี่เหลี่ยมมุมมน และใช้ Pen Tool วาดขอเกี่ยว

วิธีการ
  1. เปิดโปรแกรม Illustrator และตั้งค่า Fill ไม่มีสี และ Stroke เท่ากับ 2 pt
  2. ใช้ Pen tool สร้างภาพนี้

  3. เลือก Black Arrow Tool (หรือ กด V) และคลิกเลือกรูปที่วาด
  4. ไปที่ Reflect Tool ( หรือ กด O) กด Alt ค้างไว้ เพื่อให้เกิดหน้าจอตั้งค่า และกดที่จุดปลายเพื่อระบุจุดหมุน
  5. ตั้งค่า ดังภาพ และกดปุ่ม Copy
  6. จะได้ดังภาพ
  7. กด Ctrl + A เพื่อเลือกรูปทั้งสองรูป แล้วไปที่ Object > Blend > Blend Options...  และตั้งค่า ดังภาพ หรือ กำหนดจำนวน ตามที่ต้องการ
  8. กดปุ่ม OK แล้ว ไปที่ Object > Blend > Make จะได้ดังภาพ
  9. ใช้ Round Rectangle สร้างฐาน และแป้นขอด้านบน
  10. ใช้ Pen Tool สร้างขอเกี่ยวด้านบน
 
 
ถ้าต้องการสร้่างกรงนกที่เห็นซี่กรงทั้งหมด ดังภาพ
 
 
ให้สร้างภาพเหมือนขั้นตอนที่ 2 แล้วใช้ 3 มิติ (Effect > 3D > Revolve) สร้างเฉพาะเส้น Wire frame (ที่ Surface เลือก Wireframe) จากนั้น จึงใช้ Pen Tool สร้างเส้นจากภาพ สามมิติ เพื่อนำมาตกแต่งเพิ่มเติมต่อไป เช่น กำหนดขนาดของเส้นให้ไม่เท่ากัน หรือ จัดทำ Gradient เป็นต้น ดังภาพ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์