ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เทคนิคการใช้ Pen Tool ของ illustrator

การใช้ Pen Tool เป็นเรื่องไม่ยาก เพราะมีแขน หรือ Handle สำหรับปรับแต่งให้เส้นโค้งได้ตามต้องการ อย่างไรก็ตาม การจะใช้ Pen Tool สร้างภาพที่ต้องการ ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกัน

สมุตติว่า จะใช้ Pen Tool สร้างภาพให้เหมือนกับภาพข้างล่างนี้ จะทำอย่างไร

หลักการ

มีวิธีสร้างได้หลายแบบ ที่ง่ายที่สุด คือใช้ Pen Tol ลากสร้างตัวกาน้ำ เมื่อถึงจุดที่ต้องการให้หักมุม ก็กด Alt และปรับทิศทางของแขนให้เป็นไปตามที่ต้องการ (บางคน ใช้การตัดแขนออก ก็ได้ แต่ผมว่า บังคับทิศทางของแขน น่าจะดีกว่า) ส่วนหู ก็สร้างอีกต่างหาก แล้วนำมาต่อกัน

อีกวิธีหนึ่ง ที่ยากกว่า คือการวาดรูปสี่เหลี่ยม แล้วปรับเส้น ให้ได้ตามต้องการ ทีนี้ เนื่องจากว่า Corner Point จะไม่มีแขนให้ปรับ จึงต้องให้ Pen Tool ควบคู่กับการกด Alt สร้างแขนก่อน (ซึ่งจะเปลี่ยนจาก Corner Point เป็น Curve Point) จากนั้นจึงใช้  White Arrow Tool หรือ ลูกศรสีขาว ปรับทิศทางของแขนทีละข้าง โดยกด Alt ค้างไว้ (ถ้าไม่กด จะมีผลกับแขนตรงข้าม เนื่องจากเป็น Curve Point นั่นเอง)

Shortcut ของ Pen Tool

ที่Shortcutการกระทำ
1กด Pเลือกเครื่องมือ Pen Tool
2 ลูกศรสีขาว + Space barลากจุดไปยังตำแหน่งใหม่
3ปากกา + Altปรับแขนของมุมข้างเดียว
4เสร็จสิ้น Open pathกด Enter
5ใช้เครื่องมือที่เพิ่งใช้กด Ctrl

 

Shortcut/วิธีการ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ Pen Tool

1เลื่อนหน้าจอกด space bar แล้วลากเมาส์     
2ตัดเส้น Open pathใช้ Path eraser tool หลัง Pencil ลากตัดเส้น Path 
3ปรับ Path เช่น ย้าย Anchor point ปรับความโค้ง เป็นต้นใช้เครื่องมือ White Arrow tool
4ปรับ Corner Point เป็น Curve Point แล้วปรับความโค้งของเส้นนำ pen tool ไปวางที่จุดAnchor Point ที่ต้องการ จะมีเครื่องหมายลบเกิดที่ Pen tool ให้กด Alt แล้วลาก จะเห็นแขนเกิดขึ้น การปรับแขน ให้ใช้ White Arrow Tool ถ้าต้องการปรับแขนทีละข้าง ให้กด Alt ค้างไว้

หมายเหตุ

ถ้ารูปร่างของ Pen Tool เปลี่ยนไป แทนที่จะเป็นรูปปากกา กลายเป็นเครื่องหมาย กากบาท ให้ตรวจสอบ 2 แห่ง คือ
  1. แป้นพิมพ์ กด Cap lock ค้างอยู่หรือไม่ ถ้ากดอยู่ ให้ยกเลิก
  2. ไปที่ Edit > Preference > General (หรือ กด Ctrl + K) ยกเลิกการใช้ use precise cursors 

ความคิดเห็น

  1. รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ พอเราจะใช้ pen คลิกเพื่อที่จะดราฟงาน แต่จุดมันกระโดดไปตำแหน่งอื่น เป็นเพราะอะไรคะ แก้ไขยังไงได้คะ ขอบคุณค่ะ

    ตอบลบ
  2. ปกติ anchor point มันจะไม่กระโดดไปไหนนะครับ ลองตรวจสอบ เปลี่ยนค่า snap to pixel/grid ดูนะครับ เผื่อจะได้

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …