การใช้ Blend Tool ของ Illustrator

เป้าหมาย

ต้องการสร้างภาพต่อไปนี้

หลักการ

ใช้ Pen tool สร้างเส้นโค้งซ้ายสุด จำนวน 1 เส้น แล้วใช้ Reflect Tool กลับด้าน เป็นเส้นขวาสุด และเปลี่ยนสีของเส้นด้านขวาสุด จากนั้นจึงใช้ Blend Tool สร้างเส้นระหว่างกลาง Blend Tool จะสร้างเส้น พร้อมทั้งเปลี่ยนสี จากสีหนึ่งไปอีกสีหนึ่งด้วย

วิธีการ
  1. ใช้ Pen Tool สร้างภาพนี้
  2. กด V แล้ว กด Ctrl + A เพื่อเลือกทั้งหมด  หรือ จะใช้เมาส์คลิกที่ลูกศรสีดำ แล้วนำเมาส์มาลากคลุมเพื่อเลือกทั้งหมด ก็ได้
  3. เลือก เครื่องมือ Revlect Tool ( หรือ กด O) กด Alt ค้างไว้ แล้วใช้เมาส์คลิกที่ บริเวณกึ่งกลางเพื่อให้เป็นจุดหมุน จะเกิดเมนูการตั้งค่า ให้คลิกที่ Preview เพื่อดูภาพที่เกิดขึ้น
  4. กดปุ่ม Copy
  5. ขณะที่เส้นด้านขวามือ กำลังถูกเลือก ให้เปลี่ยนสีของ Stroke เป็น สีเขียว
  6. ใช้ Black Arrow Tool เลือกทั้งสองภาพ
  7. ไปที่ Object > Blend > Blend Options และตั้งค่า ดังภาพ (Specified Steps = 8) แล้วคลิกปุ่ม OK
  8. คลิกเลือกเครื่องมือ Blend Tool หรือ กดปุ่ม W แล้วนำเมาส์มาวางบนเส้นสีแดง ให้ เคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นรูปดังภาพ แล้วคลิกที่เส้น เพื่อระบุเส้นเริ่มต้นที่จะนำมา Blend
  9. นำเมาส์ไปวางที่เส้นสีเขียว ให้เคอเซอร์มีเครื่องหมายบวก ดังภาพ
  10. เมื่อเคอเซอร์มีเครื่องหมายบวก ให้ คลิกที่เส้น เพื่อระบุเส้นที่จะนำมา Blend  จะเกิดการ Blend และได้ภาพที่ต้องการ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.