การตัดช่องว่าง ด้วยสูตร Excel

วันนี้เกิดอาการงงนิด ๆ ใช้สูตรรวมเซลล์ ใน Excel แล้วเกิดช่องว่าง ดังภาพ

 

จากภาพ จะเห็นว่า เซลล์ D2 มีการใช้สูตรรวมชื่อ โดยรวม คำนำหน้าชื่อ ชื่อ ช่องว่างและ นามสกุลเข้าด้วยกัน แต่ผลปรากฏว่า มีช่องว่างระหว่างคำนำหน้าชื่อ และชื่อ แต่บางเซลล์ ก็ไม่มีปัญหา เช่น เซลล์ D3 D6 และ D7 เป็นต้น

สาเหตุ

ในการพิมพ์ คำนำหน้าชื่อ เมื่อพิมพ์เสร็จ มีการเคาะ space bar ทำให้เกิดช่องว่างต่อท้ายคำนำหน้าชื่อ ถ้านำเคอร์ไปวางที่ข้างหลัง จะเห็นว่า เคอร์เซอร์ไม่ติดกับท้ายคำ แต่มีช่องว่าอยู่


การแก้ไข

ใช้สูตร trim() ของ Excel ตัดช่องว่างออก และเพื่อให้แน่ใจว่า ไม่มีปัญหา ควรตัดช่องว่างออกให้หมด ทั้งคำนำหน้าชื่อ ชื่อ และนามสกุล ดังคือ
 =trim(A2)&trim(B2)&"  "&trim(C2)


เท่านี้ ปัญหาเรื่องช่องว่างก็จะหมดไป

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์