ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การคัดลอกข้อมูลตาราง จาก PDF มายัง Excel 2010

บางครั้งเราต้องการคัดลอกข้อมูลตาราง จากไฟล์ PDF มายัง Excel เพื่อมาจัดการ คำนวณ หรือทำอะไรสักอย่าง ถ้าจะพิมพ์เข้ามาโอกาสผิดพลาดมีมากเหมือนกัน โดยเฉพาะยิ่งมีข้อมูลเยอะ ๆ โอกาสผิดพลาดมีได้ง่าย

ข้อจำกัด
ไฟล์ PDF สามารถกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ใช้คัดลอก หรือจะห้ามก็ได้ ถ้าผู้สร้างไม่อนุญาตให้คัดลอก ก็จะไม่สามารถทำได้ ในกรณีที่เจ้าของไฟล์ PDF อนุญาตให้คัดลอกได้ จึงจะสามารถคัดลอกมายัง Excel ได้

หลักการ
คัดลอกข้อมูลตารางจากไฟล์ PDF แล้วมาวางใน Excel โดยใช้ ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความ หรือ Text Import Wizard มิฉะนั้นข้อมูลจะไปรวมกันใน Cell เดียวกัน

วิธีการ
 1. เลือกข้อมูลที่ต้องการคัดลอกจาก PDF
 2. คลิกขวา แล้วเลือก Copy เพื่อคัดลอกสิ่งที่เลือก
 3. ไปที่โปรแกรม Excel คลิกเซลล์แรกที่ต้องการวางข้อมูล
 4. ไปที่ลูกศรสามเหลี่ยมใต้ข้อความ วาง จะเปิดเมนูตัวเลือกเพิ่มเติม ให้คลิกที่ ใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความ
 5. จะเปิดหน้าจอตัวช่วย เนื่องจาก ข้อมูลจาก PDF จะคั่นด้วยช่องว่าง จึงไม่ต้องปรับอะไร คลิกปุ่ม เสร็จสิ้นได้ทันที
 6. ถ้าโปรแกรมจะถามว่าจะแทนที่ข้อมูลเดิมหรือไม่ น่าจะตอบว่าให้แทนนะครับ ถ้าไม่แทนที่ก็ไม่รู้ว่าจะมาคัดลอกทำไม แต่กรณีที่ระบุผิดที่ ก็มีโอกาสตอนนี้ที่จะยกเลิกและเลือกใหม่ 
 7.  เมื่อคลิก ตกลง ข้อมูลจะถูกแยกและนำมาไว้ใน Cell ของ Excel อย่างถูกต้อง
 8. ถ้าไม่ใช้ตัวช่วยการนำเข้าข้อความ ข้อมูลจะมากองไว้ในเซลล์เดียว ดังภาพข้างล่าง ซึ่งถ้าต้องการแยกข้อมูล ก็จะทำให้ต้องเสียเวลามาแยกข้อมูลอีกนานทีเดียว

 9. หรือแม้แต่ จะเลือกเซลล์หลายเซลล์เพื่อให้วางหลายเซลล์ ก็จะไม่สามารถทำได้ เพราะ การคัดลอกจาก PDF ข้อมูลในตารางจาก PDF จะเป็นข้อความจะเป็นชุดเดียวกัน แต่แยกกันด้วยช่องว่าง จึงต้องใช้ตัวช่วยในการจัดการ 
 10. ถ้าเลือกหลายเซลล์ โปรแกรมจะถาม 

 11. แม้ว่าจะคลิก ตกลง ข้อมูลก็จะมากองที่เดียวกัน เหมือนข้อ 10 เพราะฉะนั้นต้องใช้ตัวช่วยวางข้อความ จึงจะสามารถวางได้ถูกต้อง

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …