การแสดงข้อความบนแถบสถานะ (Statusbar) ของ Excel

การแสดงข้อความบนแถบสถานะ หรือ Statusbar ของ Excel มีขั้นตอน ดังนี้

  1. กำหนดให้แสดงแถบสถานะ ด้วยคำสั่ง Application.DisplayStatusBar = True
  2. เพิ่มข้อความลงบนแถบสถานะ ด้วยคำสั่ง Application.StatusBar = "ข้อความที่ต้องการให้แสดง" เช่น
              Application.StatusBar = "กำลังคำนวณค่าร้อยละ ..."
  3. เมื่อการคำนวณสิ้นสุดลง และต้องการให้ Statusbar แสดงค่าตามปกติ ให้คืนค่า ด้วยคำสัง     Application.StatusBar = False
  4. ถ้าไม่คืนค่า Statusbar จะแสดงข้อความ ตามที่สั่ง 
  5. ไม่ควรสั่งให้  Application.DisplayStatusBar = False เพราะจะทำให้ Excel ไม่แสดงข้อความ เมื่อมีการคำนวณใหม่อีกครั้ง เช่น
  6. ตัวอย่าง Code
Application.DisplayStatusBar = True
Application.StatusBar = "กำลังคำนวณค่าร้อยละ ..."
findPercent
Application.StatusBar = "กำลังคำนวณค่ามัฌิมเลขคณิต (Mean) ..."   
meanCalculation
Application.StatusBar = False

' Application.DisplayStatusBar = False

ความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.