ไม่สามารถเรียกใช้แมโคร ใน Excel 2010

แผ่นงาน Excel ที่มีการใช้ VBA หรือ Macro อาจจะไม่ทำงาน โดยขึ้นหน้าจอว่า ไม่สามารถใช้แมโครได้ เช่น
หรือ

วิธีการแก้ไข
 1. เมื่อเปิดการใช้งานครั้งแรก ถ้าแมโครปิดอยู่ โปรแกรมจะถามว่า จะเปิดใช้งานหรือไม่ ถ้าเป็นแผ่นงาน Excel ที่รู้ที่มาที่ไป และเชื่อถือได้ ให้คลิกเปิดการใช้งาน แมโคร แต่ถ้าไม่รู้ว่าแผ่นงานนี้มาจากไหน หรือแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ ก็อย่าเปิดเด็ดขาด เพราะอาจจะมีไวรัส หรือเขียนโค้ดที่เป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้
 2. อีกปัญหาหนึ่ง คือ ไฟล์ ไม่ได้อยู่ในห้องที่เชื่อถือได้ หรือ ตำแหน่งที่เชื่อถือได้ จึงไม่สามารถใช้งานได้ 
การเปิดใช้งานแมโคร/วิธีการตั้งตำแหน่งที่เชื่อถือได้ (Trust Center)
 1. เปิดไฟล์ Excel
 2. เลือก ไฟล์ > ตัวเลือก >  ศูนย์ความเชื่อถือ (Trust Center)
 3. คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ
 4. เปิดการใช้งานแมโคร โดยคลิกที่แถบ การตั้งค่าแมโคร > เปิดใช้งานแมโครทั้งหมด

  อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ อาจจะไม่ดี เพราะเป็นการเปิดประตูบ้าน ขโมยอาจจะเข้าบ้านได้  นั่นคือ ถ้าโปรแกรม Excel ที่มีโค้ดร้ายแฝงอยู่จะสามารถเข้ามาทำงานในเครื่องของท่านได้ ถ้าเลือกใช้วิธีนี้ เมื่อเสร็จงานแล้ว ต้องกลับมาตั้งค่า กลับคืน เพื่อไม่ให้ใช้แมโครได้


  แต่แนะนำให้ใช้วิธีการกำหนดห้องหรือ Folder ที่ใช้งาน ให้เป็นห้องเชื่อถือ ซึ่งจะสามารถใช้แมโครได้ โดยมีวิธีการ ต่อไปนี

 5. คลิก ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้
 6. คลิก เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งใหม่
 7. คลิกปุ่ม เรียกดู... 
 8. เลือกตำแหน่งที่ไฟล์ Excel ที่ต้องการเปิดใช้งาน
 9. คลิกปุ่ม ตกลง จะกลับมาที่หน้าเดิม และจะเห็นตำแหน่งที่เลือก 
 10. คลิกปุ่ม ตกลง  จะเห็นว่า มีตำแหน่งใหม่เกิดขึ้น ตามที่กำหนด
 11. คลิกตกลง จนกว่าจะกลับมาที่แผ่นงาน Excel เป็นอันเสร็จการเพิ่มตำแหน่งที่เชื่อถือได้ ถ้าต้องการเปิดไฟลฺ์ Excel ทีมี แมโคร ให้คัดลอกมาไว้ในห้องนี้ แล้วจึงเปิดใช้งาน


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์