ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ไม่สามารถเรียกใช้แมโคร ใน Excel 2010

แผ่นงาน Excel ที่มีการใช้ VBA หรือ Macro อาจจะไม่ทำงาน โดยขึ้นหน้าจอว่า ไม่สามารถใช้แมโครได้ เช่น
หรือ

วิธีการแก้ไข
 1. เมื่อเปิดการใช้งานครั้งแรก ถ้าแมโครปิดอยู่ โปรแกรมจะถามว่า จะเปิดใช้งานหรือไม่ ถ้าเป็นแผ่นงาน Excel ที่รู้ที่มาที่ไป และเชื่อถือได้ ให้คลิกเปิดการใช้งาน แมโคร แต่ถ้าไม่รู้ว่าแผ่นงานนี้มาจากไหน หรือแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ ก็อย่าเปิดเด็ดขาด เพราะอาจจะมีไวรัส หรือเขียนโค้ดที่เป็นอันตรายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้
 2. อีกปัญหาหนึ่ง คือ ไฟล์ ไม่ได้อยู่ในห้องที่เชื่อถือได้ หรือ ตำแหน่งที่เชื่อถือได้ จึงไม่สามารถใช้งานได้ 
การเปิดใช้งานแมโคร/วิธีการตั้งตำแหน่งที่เชื่อถือได้ (Trust Center)
 1. เปิดไฟล์ Excel
 2. เลือก ไฟล์ > ตัวเลือก >  ศูนย์ความเชื่อถือ (Trust Center)
 3. คลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ
 4. เปิดการใช้งานแมโคร โดยคลิกที่แถบ การตั้งค่าแมโคร > เปิดใช้งานแมโครทั้งหมด

  อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ อาจจะไม่ดี เพราะเป็นการเปิดประตูบ้าน ขโมยอาจจะเข้าบ้านได้  นั่นคือ ถ้าโปรแกรม Excel ที่มีโค้ดร้ายแฝงอยู่จะสามารถเข้ามาทำงานในเครื่องของท่านได้ ถ้าเลือกใช้วิธีนี้ เมื่อเสร็จงานแล้ว ต้องกลับมาตั้งค่า กลับคืน เพื่อไม่ให้ใช้แมโครได้


  แต่แนะนำให้ใช้วิธีการกำหนดห้องหรือ Folder ที่ใช้งาน ให้เป็นห้องเชื่อถือ ซึ่งจะสามารถใช้แมโครได้ โดยมีวิธีการ ต่อไปนี

 5. คลิก ตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อถือได้
 6. คลิก เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งใหม่
 7. คลิกปุ่ม เรียกดู... 
 8. เลือกตำแหน่งที่ไฟล์ Excel ที่ต้องการเปิดใช้งาน
 9. คลิกปุ่ม ตกลง จะกลับมาที่หน้าเดิม และจะเห็นตำแหน่งที่เลือก 
 10. คลิกปุ่ม ตกลง  จะเห็นว่า มีตำแหน่งใหม่เกิดขึ้น ตามที่กำหนด
 11. คลิกตกลง จนกว่าจะกลับมาที่แผ่นงาน Excel เป็นอันเสร็จการเพิ่มตำแหน่งที่เชื่อถือได้ ถ้าต้องการเปิดไฟลฺ์ Excel ทีมี แมโคร ให้คัดลอกมาไว้ในห้องนี้ แล้วจึงเปิดใช้งาน


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …