การกรองข้อมูล ของ Excel 2010

สมมติว่า มีข้อมูลต่อไปนี้

ต้องการกรองข้อมูลเพื่อดูว่า จังหวัดที่ สมศักดิ์ รับผิดชอบ มีจังหวัดอะไรบ้าง

วิธีการ
  1. คลิกที่หัวตาราง เช่น คลิกที่ข้อความ ผู้รับผิดชอบ
  2. ไปที่แถบ ข้อมูล > ตัวกรอง
  3. คลิกเพื่อคลี่ที่ ผู้รับผิดชอบ เพื่อกรองข้อมูลทีมีคำว่า สมศักดิ์
  4. เราต้องใช้การกรองข้อความ เพราะเป็นชื่อคน
  5. จากข้อมูล จะเห็นว่า บางจังหวัด สมศักดิ์รับผิดชอบคนเดียวทั้งจังหวัด แต่บางจังหวัด สมศักดิ์รับผิดชอบร่วมกับคนอื่น ดังนั้น เงื่อนไข จึงต้องกำหนด ว่า มี...
  6. จะเกิดกล่องข้อความให้เลือก หรือ เติมข้อความที่ต้องการให้กรอง
  7. พิมพ์คำว่า สมศักดิ์ หรือ คลิกเลือกจากที่กำหนดให้
  8. คลิก ตกลง จะได้ตามต้องการ
  9. ในกรณีที่ต้องการใช้ การกรองขั้นสูง โดยกำหนดเงื่อนไข มีวิธีการ ดังวิดีโอ ข้างล่างนี้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์