การลบหน้า ครั้งละหลายหน้า ในโปรแกรม MS Word

โดยปกติ การลบข้อความในโปรแกรม MS Word เราใช้การลากดำ หรือ hi-light เพื่อกำหนดส่วนที่ต้องการลบ แล้ว กดปุ่ม Delete หรือ คลิกที่รูปกรรไกร ก็จะลบข้อความที่เลือก

ถ้าต้องการลบครั้งละ หลาย ๆ หน้า ก็ลากดำหลายหน้า แล้วกดปุ่มลบ ก็จะลบได้ตามต้องการ

แต่ก็คงไม่สะดวกนัก ในการที่เราจะลากดำหลาย ๆ หน้า

วิธีที่ง่าย และ สะดวกกว่า ก็คือการใช้ฟังก์ชัน GoTo หรือ ค้นหาและแทนที่ โดยใช้ร่วมกับปุ่ม F8 เพื่อขอขยายการเลือกเป็นช่วงหลายหน้า ซึ่งมีวิธีการ ดังนี้


 1. กดปุ่ม Ctrl + G เพื่อเปิดหน้าจอ ค้นหาและแทนที่
 2. กำหนดหมายเลขหน้าแรกที่ต้องการลบ
 3. กดปุ่ม Enter
 4. ปิดหน้าจอ โดยกดปุ่มปิด เพื่อปิดหน้าจอ ค้นหาและแทนที่
 5. กดปุ่ม F8 (ถ้าเป็น Notebook อย่าลืมกดปุ่ม Fn ร่วมด้วย)
 6. กดปุ่ม Ctrl + G เพื่อเปิดหน้าจอ ค้นหาและแทนที่ อีกครั้ง
 7. กำหนดหมายเลขหน้าสุดท้ายที่ต้องการลบ เนื่องจากตำแหน่งการเลือกจะไปอยู่ที่จุดเริ่มต้นของหน้า ดังนั้น จึงต้องกำหนดเลขหน้า เป็นหน้าที่ถัดไปจากหน้าสุดท้ายที่ต้องการลบ เช่น ต้องการลบถึงหน้า 6 ให้พิมพ์เป็นหน้า 7 เพื่อให้คลุมถึงหน้า 6 และไปหยุดที่จุดเริ่มต้นของหน้า 7
 8. กดปุ่ม Enter จะเห็นว่า หน้าที่ต้องการลบถูกเลือกทั้งหมด
 9. ปิดหน้าจอ ค้นหาและแทนที่
 10. กดปุ่ม Delete หรือ กดรูปกรรไกร
 11. หน้าที่เลือก จะถูกลบออกทั้งหมด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์