เทคนิค Acrobat Reader

ผมปวดหัวกับการใช้ Adobe Acrobat Reader หลายอย่าง ไม่ใช่เพราะ Acrobat ทำไม่ได้ แต่ผมไม่รู้ว่าทำยังไง มากกว่า หลังจากที่ค้น ๆ ดู ก็เลยเอามาเขียนไว้ กันลืม

ปุ่มกลับ ใน Acrobat
          ปุ่มกลับหรือ Back Button ในลักษณะเดียวกับปุ่มกลับบน Browser นั่นคือ เมื่อคลิกลิงค์ไปแล้ว คลิกปุ่มกลับ ให้กลับที่เดิม ปุ่มนี้ ไม่มีให้เห็นบน Toolbar แต่ซ่อนเอาไว้ ผมใช้ Acrobat DC ซึ่ง ปุ่มนี้จะซ่อนเอาไว้ วิธีการนำมาแสดง ทำดังนี้

  1. คลิกขวาที่แถบเครื่องมือ
  2. เลือก Show Page Navigation Tools
  3. คลิกเครื่องหมายถูก หน้า Previous View
  4. จะมีปุ่มกลับ ให้เห็นบน Toolbar 
  5. ถ้าไม่ต้องการสร้างปุ่ม สามารถไปที่ View > Page Navigation > Previous View


การซ่อนแถบเครื่องมือด้านขวา
           แถบเครื่องมือด้านขวา ทำให้บริเวณที่จะอ่านเอกสารแคบลง

วิธีการซ่อน
          ไปที่ View > Show/Hide > Tools Pane แล้วคลิกเครื่องหมายถูกออก


การจัดหน้าให้พอดีเมื่อขยายตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้น
           เมื่อมีการขยายตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้น โดยใช้ Zoom Tool หรือ กด Ctrl + เครื่องหมายบวก ซี่งเมื่อขยายขนาดของตัวหนังสือให้ใหญ่มากขึ้น ทำให้ตัวหนังสือล้นออกไปนอกจอ 

วิธีการแก้ไข
  1. กด Ctrl + Y เพื่อเปิดหน้าต่าง Zoom Tool
  2. เลือก Reflow
  3. โปรแกรม Acrobat Reader จะทำการ wrap ข้อความใหม่ ทำให้ไม่มีข้อความที่เลยออกไปจากหน้าจอความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.