ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ตรรกศาสตร์ การสรุปเชิงเหตุผล

ครั้งที่แล้วเขียนเรื่อง การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ มีผู้ต้องการอยากได้แบบฝึกหัด มาคราวนี้ จึงจัดให้นะครับ

การสรุปเหตุผล ต้องอาศัยเหตุ หรือ premises ที่ให้มา โดยต้องเชื่อว่า เหตุที่ให้มานั้นเป็นจริง การสรุปถ้ายึดตามหลักภาษาหรือความหมายแล้ว อาจจะทำให้ผิดไปจากหลักของ ตรรกะ เช่น

ถ้าเป็นไข้ จะทำให้ปวดหัว
วันนี้ฉันปวดหัว
สรุปว่า ฉันเป็นไข้

ถ้าดูตามความหมายก็อาจจะถูกต้อง
แต่ถ้าตรวจดูตามหลักตรรกะ แล้ว จะเห็นว่า ไม่เป็นจริง เพราะ อาการปวดหัว อาจจะเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น เป็นไมเกรน ก็ปวดหัวได้เหมือนกัน

การสรุปแบบนี้ เรียกว่าเป็นข้อผิดพลาด หรือ Error ชนิดหนึ่ง ที่เรียกว่า Affirming the Consequent

ต้องการทบทวนหลักการสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ    คลิกทีนี่


คำสั่ง:ให้ท่านเลือกข้อที่ถูกต้องมากที่สุด

ข้อ 1.
ถ้าวันนี้ฝนไม่ตก ฉันจะซักผ้า ฉันไม่ซักผ้า ดังนั้น
 
 

 
ข้อ 2.
คนถูกทำโทษเพราะทำความผิด เขาไม่ถูกทำโทษ ดังนั้น
 
 

 
ข้อ 3.
กินอาหารมากทำให้อิ่ม วันนี้ฉันอิ่ม สรุปว่า
 
 

 
ข้อ 4.
เขาจะไปเชียงใหม่ถ้ามีคนมาชวน เขาไม่ไปเชียงใหม่ สรุปว่า
 
 

 
ข้อ 5.
ถ้าเขาถูกรางวัลใหญ่ เขาจะเลี้ยงฉลอง เขาถูกรางวัลที่ 2 สรุปว่า
 
 

 
ข้อ 6.
ถ้าไปทำงาน ผมจะโทรถึงคุณนิสา วันนี้ผมไม่ไปทำงาน แสดงว่า
 
 

 
ข้อ 7.
ครูทุกคนต้องไปโรงเรียน สมศักดิ์ไม่ใช่ครู ดังนั้น
 
 

 
ข้อ 8.
คนสวยทุกคน เป็นคนหุ่นดี ธิดาเป็นเทพีสงกรานต์ ดังนั้น
 
 

 
ข้อ 9.
แดงสูงกว่าดำ แต่เขียวสูงกว่าแดง และดำสูงกว่าเหลือง ใครสูงที่สุด
 
 

 
ข้อ 10.
คนที่สุขภาพแข็งแรงเพราะออกกำลังกายเป็นประจำ สมานมีสุขภาพแข็งแรง สรุปว่า
 
 

 
ข้อ 11.
ถ้าสุดามาหาฉัน ฉันจะไปว่ายน้ำ ฉันไม่ได้ไปว่ายน้ำ ฉะนั้น
 
 

 
ข้อ 12.
บัณฑิตทุกคนที่จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่ง เป็นคนมีความรับผิดชอบ นายประสาทจบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดังนั้น
 
 

 
ข้อ 13.
คนมี 2 ขา ปุ๊กปิ๊กไม่ใช่คน ดังนั้น
 
 

 
ข้อ 14.
ยาเสพติดทุกชนิดเป็นสิ่งให้โทษ สุราเป็นสิ่งให้โทษ ดังนั้น
 
 

 
ข้อ 15.
ถ้าฝนตกแล้วจะตากผ้าไม่แห้ง วันนี้ตากผ้าแห้ง ดังนั้น
 
 

 
ข้อ 16.
แดงนอนตื่นสายเฉพาะวันหยุด วันนี้แดงตื่นเช้า แสดงว่า
 
 

 
ข้อ 17.
สุดาซักเสื้อผ้าเฉพาะวันเสาร์ วันนี้สุดาไม่ซักเสื้อผ้า สรุปว่า
 
 

 
ข้อ 18.
ถ้าฝนตก ฉันจะไม่ไปดูภาพยนตร์ วันนี้ฉันไปดูภาพยนตร์ ดังนั้นสรุปได้ว่า
 
 

 
ข้อ 19.
สมนึกเป็นคนซื่อสัตย์ สมนึกเป็นลูกกตัญญู สรุปได้ว่า
 
 

 
ข้อ 20.
ถ้าบุญชูพลาดรถไฟ ขบวน 7 โมงเช้า แล้วจะมาโรงเรียนสายสาย วันนี้บุญชูมาโรงเรียนสาย สรุปได้ว่า
 
 

 
ข้อ 21.
นกมีหู หนูมีปีก นกมีหู ดังนั้น
 
 

 
ข้อ 22.
นกมีหู หนูมีปีก นกไม่มีหู ดังนั้น
 
 

 
ข้อ 23.
นกมีหู หนูมีปีก หนูไม่มีปีก ดังนั้น
 
 

 
ข้อ 24.
นกมีหู หนูมีปีก หนูมีปีก ดังนั้น
 
 

 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …