เตรียมสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ ทบทวนคำศัพท์

สอบ ก.พ. หรือ ท้องถิ่น วิชาภาษาอังกฤษ มักจะมีการถามความหมายคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ อยู่เสมอ เพราะ คำศัพท์ เป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการสื่อสาร ดังนั้น การเพิ่มพูนวงคำศัพท์ การเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญ
ในครั้งนี้ เป็นการทบทวนคำศัพท์ที่เคยรู้ พร้อม ๆ กับการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ ด้วยกิจกรรม Odd One Out
เคล็ดลับ คือ ถ้ารู้คำศัพท์ 3 ตัว ในจำนวน 4 ตัว ก็จะสามารถทำข้อสอบ ข้อนั้นได้ ถ้า รู้คำศัพท์ จาก 2 ใน 4 ตัว ก็จะมีโอกาสเดาถูก 50 %
ลองดูนะครับ และอย่าลืมคลิกดูคำอธิบายด้วย บางข้อ มีตัวอย่างประโยคประกอบ


  Odd One Out
  Instructions: Select the one that does not belong to the group.

ข้อ 1.
 
 

 
ข้อ 2.
 
 

 
ข้อ 3.
 
 

 
ข้อ 4.
 
 

 
ข้อ 5.
 
 

 
ข้อ 6.
 
 

 
ข้อ 7.
 
 

 
ข้อ 8.
 
 

 
ข้อ 9.
 
 

 
ข้อ 10.
 
 

 
ข้อ 11.
 
 

 
ข้อ 12.
 
 

 
ข้อ 13.
 
 

 
ข้อ 14.
 
 

 
ข้อ 15.
 
 

 
ข้อ 16.
 
 

 
ข้อ 17.
 
 

 
ข้อ 18.
 
 

 
ข้อ 19.
 
 

 
ข้อ 20.
 
 

 
ข้อ 21.
 
 

 
ข้อ 22.
 
 

 
ข้อ 23.
 
 

 
ข้อ 24.
 
 

 
ข้อ 25.
 
 

 
ข้อ 26.
 
 

 
ข้อ 27.
 
 

 
ข้อ 28.
 
 

 
ข้อ 29.
 
 

 
ข้อ 30.
 
 

 

ดาวน์โหลด App สอบ ก.พ. สำหรับ Android ฟรี ที่ Play Store
  • ตามหลักสูตร ก.พ. ใหม่
  • มีแนวข้อสอบ มากกว่า 1,000 ข้อ
  • มีเฉลยอย่างละเอียด มีคำอธิบายทุกข้อ
  • มีสรุปและเทคนิคการทำข้อสอบ
  • มีชุดข้อสอบให้ลองทำ พร้อมจับเวลา
ดาวน์โหลด ที่ Play Store คลิกที่นี่

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.