วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2554

การพิมพ์ชื่อไฟล์ ด้วยคำสั่ง DOS

สมมติว่าต้องการจะพิมพ์ชื่อไฟล์ ใน Folder เราไม่สามารถจะลากดำ แล้วคัดลอก เพราะจะเป็นการคัดลอกไฟล์ แต่ถ้าต้องการเฉพาะ ชื่อไฟล์เท่านั้น ต้องใช้โปรแกรมเฉพาะ เพื่อคัดลอกเฉพาะชื่อไฟล์ แต่อีกทางเลือกหนึ่ง คือการใช้คำสั่งใน DOS โดยสั่งให้เขียนชื่อไฟล์ในห้อง ลงในไฟล์ที่เป็นนามสกุล .txt ได้ วิธีการทำดังนี้

  1. เปิดใช้งาน DOS โดยบน Windows ไปที่ Start > All Programs > Accessaries > Command Prompt
  2. จะเปิดหน้าจอ ให้พิมพ์ คำสั่ง cd\ แล้วกด Enter จะกลับมาที่ Root
  3. พิมพ์ cd ต่อด้วยชื่อห้อง แล้วกด Enter
  4. จะเข้าห้องที่ระบุ
  5. เมื่ออยู่ในห้องที่ต้องการพิมพ์ชื่อไฟล์ ให้ใช้คำสั่ง dir /b /s > "ชื่อไฟล์ที่ต้องการให้เก็บชื่อ.txt"
  6. เข้าไปในห้องที่ระบุ จะเห็นมีไฟล์ที่สั่งให้สร้าง เมื่อเปิดเข้าไปดูจะเห็นขื่อไฟล์ทั้งหมด รวมทั้งชื่อไฟล์ใหม่ที่สร้างขึ้นด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น