การพิมพ์ชื่อไฟล์ ด้วยคำสั่ง DOS

สมมติว่าต้องการจะพิมพ์ชื่อไฟล์ ใน Folder เราไม่สามารถจะลากดำ แล้วคัดลอก เพราะจะเป็นการคัดลอกไฟล์ แต่ถ้าต้องการเฉพาะ ชื่อไฟล์เท่านั้น ต้องใช้โปรแกรมเฉพาะ เพื่อคัดลอกเฉพาะชื่อไฟล์ แต่อีกทางเลือกหนึ่ง คือการใช้คำสั่งใน DOS โดยสั่งให้เขียนชื่อไฟล์ในห้อง ลงในไฟล์ที่เป็นนามสกุล .txt ได้ วิธีการทำดังนี้

  1. เปิดใช้งาน DOS โดยบน Windows ไปที่ Start > All Programs > Accessaries > Command Prompt
  2. จะเปิดหน้าจอ ให้พิมพ์ คำสั่ง cd\ แล้วกด Enter จะกลับมาที่ Root
  3. พิมพ์ cd ต่อด้วยชื่อห้อง แล้วกด Enter
  4. จะเข้าห้องที่ระบุ
  5. เมื่ออยู่ในห้องที่ต้องการพิมพ์ชื่อไฟล์ ให้ใช้คำสั่ง dir /b /s > "ชื่อไฟล์ที่ต้องการให้เก็บชื่อ.txt"
  6. เข้าไปในห้องที่ระบุ จะเห็นมีไฟล์ที่สั่งให้สร้าง เมื่อเปิดเข้าไปดูจะเห็นขื่อไฟล์ทั้งหมด รวมทั้งชื่อไฟล์ใหม่ที่สร้างขึ้นด้วย

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.