การตรวจสอบวันเกินกำหนด ด้วยสูตร edate() ของ Excel 2010

ได้เสนอเรื่อง การตรวจสอบวันหมดอายุ หรือ เกินกำหนด โดยกำหนดช่วงเวลาเป็นวัน คราวนี้ จะเสนอการตรวจสอบ โดยกำหนดระยะเวลาเป็นเดือน เช่น ให้เวลา 6 เดือน จึงหมดกำหนด เป็นต้น

ตัวอย่าง


จากภาพ จะเห็นมีวันเริ่ม วันที่ปัจจุบัน และ จำนวนระยะเวลาที่กำหนด เป็นเดือน จากข้อมูล จะเห็นว่า เวลาที่เกินกว่า 6 เดือน จะมีพื้นเป็นสีแดง

วิธีการ

ทำเช่นเดียวกันกับ การตรวจสอบวันหมดอายุ หรือ เกินกำหนด ซึ่งกำหนดระยะเวลา เป็นวัน แต่คราวนี้ จะกำหนดเวลาเป็นเดือน

ข้อต่างกัน คือ การใช้สูตร ในการกำหนดรูปแบบเซลล์ ซึ่งจะใช้สูตร edate()

สูตร edate() ใช้สำหรับการหาวันล่วงหน้าโดยกำหนดระยะเวลาเป็นเดือน รูปแบบคือ

EDATE( start_date, months )

start_date จะต้องอยู่ในรูปแบบวันที่ ส่วน months คือจำนวนเดือนที่ต้องการ เช่น


จากภาพ ข้อมูลในเซลล์ B1 เกิดจากการกำหนดให้เวลาล่วงหน้า จากเซลล์ A1 (7 พ.ค. 54)เป็นเวลา 6 เดือน โดยใช้สูตร =edate(A2,6) ได้ผลลัพธ์เป็น 7 พ.ย. 54

เราจะใช้สูตรนี้ ในการกำหนดรูปแบบของเซลล์ที่มีวันที่เกินกำหนดเดือนที่ระบุ

วิธีการ
  1. ให้ทำตามขั้นตอน ในเรื่อง การตรวจสอบวันหมดอายุ หรือ เกินกำหนด โดยต้องจัดรูปแบบใช้วันที่ปฏิทินพุทธศักราช พร้อมทั้งกำหนด ให้ป้อนวันที่ที่สอดคล้องกับปฏิทินที่เลือก และพิมพ์ข้อมูลตามตำแหน่ง ดังภาพ


  2. สูตรในเซลล์ D2 คือ =today()
  3. เมื่อถึงขั้นการเขียนสูตร ให้เขียนสูตรดังนี้
    =($D$2-EDATE(B2,$E$2))>=1
  4. เมื่อคัดลอกรูปแบบไปคลุมเซลล์ข้อมูลวันเริ่มต้น จะได้ ดังนี้
  5. ทดสอบโดยการเปลี่ยนระยะเวลาจำนวนเดือน จะเห็นข้อมูลถูกปรับตามที่กำหนด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.