ส่งออกจากฐานข้อมูล MySql เป็นไฟล์ csv แล้วอ่านไม่ออก

วันนี้ส่งออกข้อมูลจากฐานข้อมูล MySql บนเว็บไซต์ ออกมาเป็นไฟล์ csv โดยใช้ PhpMyAdmin เพื่อจะได้ใช้ Excel จัดการข้อมูลอีกที แต่พอเอาลงมาแล้ว กลับอ่านไม่ออก เป็นอย่างนี้
ก็เลยต้อง หาวิธีการ และในที่สุด ก็ได้อย่างนี้ อ่านออกแล้ว
หลักการ

ใช้ Excel แปลงไฟล์ (นำเข้า) เสียใหม่ จากไฟล์ csv ที่อ่านไม่ออก

วิธีการ
1. เปิดไฟล์ Excel เปล่า ๆ (ผมใช้ Excel 2010)
2. ไปที่ แฟ้ม > สร้าง > สมุดงานเปล่า
3. ไปที่ ข้อมูล > รับข้อมูลภายนอก > จากข้อความ
4. จากนั้นไปเลือกไฟล์ csv ที่ส่งออกมา และคลิกปุ่ม นำเข้า
5. จะเกิดหน้าจอ แปลงไฟล์ ให้สังเกต การใช้ตัวคั่น และแหล่งที่มา ตัวคั่นที่ใช้คือเครื่องหมายจุลภาค
6. คลิก ต่อไป และทำตามหน้าจอ การกำหนดตัวคั่น ต้องเปลี่ยนเป็น จุลภาค เพราะค่า default เป็นเครื่องหมาย tab ถ้าไม่กำหนด จะอยู่เซลเดียวกันทั้งบรรทัด
7. ทำตามหน้าจอจนจบ ก็จะได้ภาษาไทยที่อ่านได้นะครับ

ข้อมูลจาก

http://www.daniweb.com/forums/thread71956.html

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.