การเปลึียนชนิดตัวอักษร (font) ในลำดับหัวข้อ ของ MS Word

ใช้โปรแกรม MS Word พิมพ์เอกสาร ถ้าใช้ลำดับหัวข้อ ที่โปรแกรมกำหนด จะทำให้ทำงานได้รวดเร็ว และถ้ามีการแก้ไข เรียงลำดับใหม่ โปรแกรมก็จะเรียงใหม่ให้ด้วย ไม่ต้องมาเปลี่ยนลำดับใหม่ด้วยตัวเอง

แต่คนหลายคนยังไม่ใช้ เพราะควบคุมลำบาก เช่น กำหนด font ในย่อหน้าเป็น TH SarabunPSK แต่เมื่อใช้หัวข้อ โดยเลือกใช้ตัวเลขลำดับที่ของโปรแกรม  ตัวเลข และตัวหนังสือ ที่ออกมา เป็นคนละชุดกับ ย่อหน้าที่พิมพ์  ดังตัวอย่างข้างล่าง


วิธีการแก้ไข

ชนิดของตัวอักษรที่ใช้หลังหัวข้อแต่ละหัวข้อ มีกำหนดอยู่ในรูปแบบ รายการย่อหน้า หลังจากกำหนดลักษณะของหัวข้อแล้ว ให้ไปเลือกรูปบบในรายการย่อหน้า จะได้รูปแบบตัวอักษรตามต้องการ

วิธีการมีดังนี้
  1. ไปที่แถบ หน้าแรก กลุ่มลักษณะ จะเห็นลักษณะต่าง ๆ ให้เลื่อน scroll bar เพื่อหาลักษณะ รายการย่อหน้า ดังภาพ
  2. คลิกขวาที่ รายการย่อหน้า และเลือก ปรับเปลี่ยน
  3. จะเปิดหน้าจอ แบบอักษร

  4. ให้เปลี่ยนตัวอักษร ในช่องการจัดรูปแบบ และ คลิกปุ่ม รูปแบบด้านล่าง เพื่อกำหนดลักษณะอื่น ๆ ตามต้องการ
  5. กดปุ่ม ตกลง
  6. ตัวอักษรหลังหัวข้อจะเปลี่ยนไปตามที่กำหนด

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์