การใช้หมายเลข ลำดับหัวข้อ ในตาราง ใน MS Word

สมมติว่า ต้องการสร้างหมายเลขหัวข้อในตาราง โดยให้ขึ้นหมายเลขชุดใหม่ ในคอลัมน์ที่ 2 ดังภาพ
เมื่อพิมพ์หมายเลขในคอลัมน์ที่ 1 เรียบร้อยแล้ว และคลิกที่ช่องแรกของคอลัมน์ที่่2 และคลิกที่ ลำดับหัวข้อ บน Ribbon เพื่อกำหนดหมายเลขหัวข้อ (Number list) การเรียงลำดับตัวเลขจะไปมีผลต่อลำดับเลขเดิมในคอลัมน์ที่ 1 ดังภาพ
การแก้ไข

ก่อนที่จะพิมพ์หมายเลขหัวข้อในช่องแรกของคอลัมน์ที่ 2 ให้เลือกคอลัมน์ที่2 ทั้งหมดก่อน
จากนั้นจึงไปคลิกที่ ลำดับตัวเลข บน Ribbon

จะได้หัวข้อ ที่ขึ้นต้นลำดับใหม่ และหัวข้อในคอลัมน์ที่ 1 จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังภาพ
ถ้าต้องการเริ่มรายการใหม่ ให้คลิกขวาที่หัวข้อที่ต้องการเริ่มต้นใหม่ และเลือก เริ่มใหม่อีกครั้งที่ 1

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์