การใช้ if ตรวจสอบหลายเงื่อนไข ใน Excel

การใช้ฟังก์ชัน If ของ Excel ตรวจสอบหลายเงื่อนไข  มีรูปแบบ ดังนี้            If( condition, value_if_true, value_if_false )

เราสามารถตรวจสอบหลายเงื่อนไข โดยการเพิ่ม if เข้าในส่วนที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เช่น
            If( condition, value_if_true, If( condition, value_if_true, value_if_false ) )
ตัวอย่าง
            =IF(MID(A1,1,3)="นาย","นาย",IF(MID(A1,1,3)="นาง","นาง",""))

ถ้ามีการตรวจสอบหลายครั้ง การใช้ฟังก์ชัน if จะไม่ค่อยสะดวก เพราะตรวจสอบยากมาก เนื่องจากข้อความที่เขียนจะยาวมาก ต้องตรวจสอบหลายครั้งกว่าที่จะทำได้ถูกต้อง

ทางออกอย่างหนึ่งที่ง่ายกว่า คือการใช้ VBA ช่วย โดยสร้างฟังก์ชันขึ้นใช้เอง และใช้ if หรือ Select caseตรวจสอบเงื่อนไข จะทำให้สะดวกกว่า เช่น
    if (เงื่อนไขที่ 1) then
        ..............................
    elseif (เงื่อนไขที่ 2) then
        ..............................
    elseif (เงื่อนไขที่ 3) then
        ...............................

    elseif (เงื่อนไขที่ 4) then
        ...............................
    else
        ...............................
    end if

ตัวอย่าง

ต้องการตรวจสอบและแยกคำนำหน้าชื่อออกไปอีกเซลล์ต่างหาก คำนำหน้าชื่อที่ต้องการตรวจสอบมีหลายคำ ได้แก่ นาย นาง นางสาว เด็กชาย เด็กหญิง ด.ช. และ ด.ญ.

วิธีการ
 1. เปิดหน้าจอ VBA โดยกด Alt + F11
 2. เพิ่ม Module โดยไปที่ Insert > Module
 3. คลิกเลือก Module
 4. คัดลอก ข้อความต่อไปนี้ และ Paste ลงในหน้าจอ

  Function getTitle(fullName As String) As String
  Dim thisTitle As String
      If Mid(fullName, 1, 3) = "นาย" Then
          getTitle = "นาย"
      ElseIf Mid(fullName, 1, 3) = "นาง" Then
          getTitle = "นาง"
      ElseIf Mid(fullName, 1, 6) = "นางสาว" Then
          getTitle = "นางสาว"
      ElseIf Mid(fullName, 1, 4) = "ด.ช." Then
          getTitle = "ด.ช."
      ElseIf Mid(fullName, 1, 5) = "ด.ญ." Then
          getTitle = "ด.ญ."
      ElseIf Mid(fullName, 1, 7) = "เด็กชาย" Then
          getTitle = "เด็กชาย"
      ElseIf Mid(fullName, 1, 8) = "เด็กหญิง" Then
          getTitle = "เด็กหญิง"
      Else
          getTitle = blank
      End If
  End Function


วิธีการเรียกใช้งาน ฟังก์ชัน ให้ดูเรื่อง การแยกคำนำหน้าชื่อ

  ความคิดเห็น

  1. อาจารย์ครับ รบกวนสอบถามเรื่อง ฟังชั่นหน่อยครับ
   ยกตัวอย่างนะครับคือ สมมุติผมมีรหัสอยู่ 10 รหัส คือ 00111-00201
   โดยในหลักที่ 3กับ4 จะมีรหัสเฉพาะปนอยู่ คือ 11ถึง20
   ถ้า ใส่รหัสที่มีเลข 11-15 จะให้แสดงคำว่าผู้ชาย
   แต่ถ้าใส่ 16-20 ให้แสดงคำว่าผู้หญิง
   อย่างนี้จะต้องเขียนสูตรอย่างไรครับ รบกวนหน่อยครับ..
   A1 B1
   00111 ผู้ชาย
   00121 ผู้ชาย
   00131 ผู้ชาย
   00141 ผู้ชาย
   00151 ผู้ชาย
   00161 ผู้หญิง
   00171 ผู้หญิง
   00181 ผู้หญิง
   00191 ผู้หญิง
   00201 ผู้หญิง

   ตอบกลับลบ
   คำตอบ
   1. ลองใช้สูตรนี้ดู เขียนที่ช่อง B1 นะครับ

    =IF(AND(INT(MID(A1,3,2))>10,INT(MID(A1,3,2))<16),"ผู้ชาย","ผู้หญิง")

    ต้องบังคับให้เป็นตัวเลข แล้วเอามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ตามเงื่อนไข ถ้าไม่ใช้ int() บังคับ จะเพี้ยนเพราะเอาตัวหนังสือมาเปรียบเทียบกับตัวเลข จะยุ่งกันใหญ่

    ลบ
  2. ขอโทษครับ ตรง A1กับ B1 มันไม่ตรงคอลัมครับ เดี๋ยว อาจารย์จะงง A1 เป็นคอลัมรหัส ส่วน B1 เป็นคอลัม ผู้ชาย ผู้หญิงครับ

   ตอบกลับลบ

  โพสต์ความคิดเห็น

  โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

  อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

  แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

  เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.