การป้องกัน VBA Code ของ MS Access

ปัญหา

MS Access 2007/2010 เมื่อ compile โดยจัดทำเป็น accde แล้วมีปัญหาเมื่อนำไปใช้กับ Windows ที่ต่างรุ่นกัน เช่นทำจาก Vista / Office 2010 เมื่อนำไปใช้กับ Windows 7 / Office 2010 หรือ Windows XP / Office 2010 มีปัญหา เปิดไม่ได้ บอกว่าไม่รู้จัก ทั้ง ๆ ที่เป็น Office 2010 ด้วยกันเอง

การแก้ไข

ไม่ต้อง compile เป็น accde แต่ ยังคงใช้เป็น accdb เหมือนเดิม แต่ใส่รหัสที่โค้ด เพื่อไม่ให้เปิดดูได้ เพราะถ้าเปิดได้ และแก้ไขโค้ด ก็จะทำให้โปรแกรมที่เขียน ทำงานไม่ได้ตามที่ต้องการ หรืออาจจะไม่ทำงานเลย

วิธีการใส่รหัสเพื่อไม่ให้เปิดดูโค้ด ทำดังนี้
  1. เปิดหน้าจอ VBA (กด Atl + F11)
  2. ไปที่ Tools > Database Properties ...จะเปิดหน้าจอข้างล่าง

  3. คลิกที่แถบ Protection
  4. พิมพ์รหัสตามต้องการ
  5. เมื่อปิดและจะเข้าไปแก้ไขโค้ด ต้องใส่รหัส

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.