เตรียมสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ (บทสนทนายาว)

การสอบ ก.พ. วิชาภาษาอังกฤษ มักจะมีบทสนทนาที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เช่น การสัมภาษณ์เข้าทำงาน เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะวัดความรู้ด้านภาษาแล้ว อาจจะมีการวัดด้านความเหมาะสม ในการใช้ภาษาด้วย ตัวอย่างบทสนทนาต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างการวัดทั้งด้านภาษา และการใช้ให้ถูก เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วย


สำหรับ ข้อ 1-7

Mr. A: Hi, nice to meet you.
Mr. B: ...........(1).............
Mr. A: What job are you applying for?
Mr. B: ...............(2)........................
Mr. A: How much experience do you have in this field?
Mr. B: ...................(3).......................
Mr. A: Why did you leave your former company?
Mr. B: .......................(4)........................
Mr. A: Can you tell me what your strengths are?
Mr. B: ..................(5)............................
Mr. A: What do you see as your weaknesses?
Mr. B: .................... (6).......................
Mr. A: O.K. I will let you know of our decision by e-mail.
Mr. B: Thank you. ........... (7)................
ข้อ 1.
 

ข้อ 2.
 

ข้อ 3.
 

ข้อ 4.
 

ข้อ 5.
 

ข้อ 6.
 

ข้อ 7.
 

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.