How do you feel? VS What do you feel?

How do you feel? กับ What do you feel? ใช้ต่างกันอย่างไร

ถ้าแปลเป็นไทย ก็เป็นคำถามง่าย ๆ ว่า รู้สึกอย่างไร

How do you feel?
คุณรู้สึกอย่างไร

What do you feel?
คุณรู้สึกอย่างไร

ภาษาไทยเรา ไม่มีการแยกแยะความรู้สึกระหว่าง ความรู้สึกทางอารมณ์ เช่น เจ็บใจ ปวดร้าว มีความสุข หรืออื่น ๆ กับความรู้สึกทางร่างกาย เช่น เจ็บ ปวด หนาว ร้อน เป็นต้น

แต่ในภาษาอังกฤษ ถ้าต้องการถามเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึก เขาจะถามว่า

How do you feel?
ซึ่งเป็นคำถามที่น่าจะใช้กันมาก
ครูภาษาอังกฤษบางคน เลยเหมาเอาว่า ห้ามถามว่า What do you feel? เด็ดขาด

ความจริงถามได้นะครับ

เช่น หมออาจจะถามกคนไข้ว่า ตอนนี้รู้สึกอย่างไร (เพราะต้องการทราบอาการของคนไข้ เช่น  ปวดหัวไหม หรือปวดท้อง เป็นต้น)

ถ้าเป็นการถามถึงความรู้สึกทางร่างกาย ก็จะถามว่า

What do you feel?

ตัวอย่าง

How do you feel when raindrops spatter the window?
คุณรู้สีออย่างไรเมื่อเม็ดฝนโปรยปรายลงมากระทบ(กระจก)หน้าต่าง?
(เปล่าเปลี่ยว/ เหงา/ คิดถึงบ้าน/ คิดถึงความหลัง/ ฯลฯ)

What do you feel when you put your hand outside the window when it rains?
คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อยื่นมือไปนอกหน้าต่างตอนฝนตก
(เย็นมือ)

ตัวอย่างข้อสอบ

A: ............... about the black panther poaching in Thungyai Naresuan?
.................... เกี่ยวกับการล่าเสือดำ อย่างผิดกฏหมาย ในทุ่งใหญ่นเรศวร?
B: I'm shocked when I heard the news.

1. What do you think
2. How do you think
3. What do you feel
4. How do you feel   ✔อ้างอิง
https://www.quora.com/Is-it-proper-to-say-what-do-you-feel-or-how-do-you-feel

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.