สำนวน go to the sea, go to the beach, go to the seaside, go to the mountains

วันนี้ จะพูดเรื่องที่ดูง่าย ๆ แต่มักจะผิด คือ สำนวนเกี่ยวกับคำว่า go หรือ ไป

สำนวน go to the sea ถ้าแบบไทย ๆ ก็เป็นที่เข้าใจกันว่า ไปเที่ยวทะเล แต่สำนวนนี้ คนอเมริกัน หรือ คนอังกฤษ ฟังดูจะแปล่ง ๆ สักหน่อย และเผลอ ๆ บางที ก็อาจจะเข้าใจผิด คิดว่า เป็นการออกเรือหาปลาไปเลย ก็เป็นไปได้

ถ้าจะพูดว่า ไปเที่ยวทะเล ควรใช้สำนวนว่า

go to the beach
go to the ocean
go to the seaside
go to the shore
go to the seashore

เช่น
A: Where did you go on your last vacation?
B: I went to the beach.

คำว่า I went to the beach. หมายถึงไปเที่ยวทะเล ซึ่งไม่เฉพาะเจาะจงว่า เป็นที่ไหน อาจจะเป็นที่พัทยา ภูเก็ต หรือ หาดเจ้าหลาว เป็นต้น

ถ้าจะบอกให้เฉพาะลงไปเลย ก็พูดว่า

I went to Phuket.

คำว่า go to the sea ถ้าตรงความหมายก็คือ ไปทะเลแห่งนั้น แต่ไม่ได้หมายความว่า ไปเที่ยวพักผ่อน แต่เป็นการไปเฉย ๆ ไม่ได้ไปเที่ยว ไม่ได้ไปนอนริมทะเล ไม่ได้ไปว่ายน้ำชายหาด ไม่ได้ไปเล่นกระดานโต้คลื่น เป็นต้น

อีกสำนวนหนึ่ง ที่มีคล้ายกัน แต่ความหมายผิดกันคือคำว่า go to sea

go to sea เป็นสำนวน หมายถึง ออกเรือไปหาปลาในทะเล หรือ เป็นลูกเรือ ทำงานในเรือทะเล เป็นต้น

I'm a tuna fisherman. We go to sea for six months of the year.
ผมเป็นชาวประมงหาปลาทูน่า ในปีหนึ่ง ๆ เราออกเรือเป็นเวลา 6 เดือน

go to the mountain/go to the mountains

go to the mountain คือ ไปที่ภูเขาแห่งนั้น ซึ่งเป็นที่เข้าใจกัน ระหว่างผู้พูดและผู้ฟังว่า หมายถึงที่ไหน ข้อความนี้ ไม่ได้เป็นสำนวน แต่มีความหมายตรงตัว
go to the mountains (มี s ต่อท้าย เป็นพหูพจน์) เป็นสำนวน หมายถึง ไปเที่ยวภูเขา เช่น ไปชมนก ชมไม้ ไปเที่ยวน้ำตก เป็นต้น
เช่น
A: Where did you go on your last vacation?
B: I went to the mountains.

go to bed/go to the bed

คำว่า go to bed คำนี้เป็นสำนวน หมายถึงไปนอน ไม่ใช่หมายถึงให้ไปที่เตียง
คำว่า go to the bed ไม่ได้เป็นสำนวน แต่มีความหมายตรงตัว คือ ไปที่เตียงนั้น จะไปทำอะไรก็ได้ เช่น ไปดูเตียง ไปซ่อมเตียง หรือ อื่น ๆ  แต่เป็นการไปที่เตียงก็แล้วกัน


go to hospital/go to the hospital

คำว่า go to hospital เป็นสำนวน หมายถึงไปโรงพยาบาลเพื่อรับบริการของโรงพยาบาล หรือ พูดง่าย ๆ ว่า ไปหาหมอ (ที่โรงพยาบาล) นั่นเอง หรือ ไปในฐานะคนไข้

คำว่า go to the hospital ไม่ใช่สำนวน แต่มีความหมายตรงตัว คือ ไปที่โรงพยาบาลแห่งนั้น จะไปทำอะไรก็ได้ ไม่ได้บอกhttps://english.stackexchange.com/questions/371316/what-is-the-difference-between-ill-go-to-the-sea-and-i-will-be-going-to-the
https://english.stackexchange.com/questions/136993/going-to-the-seaside-and-going-to-the-sea
https://forum.wordreference.com/threads/go-to-the-bed-sea.340315/
https://english.stackexchange.com/questions/118556/lets-go-to-a-mountain-vs-lets-go-to-the-mountain
ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.