การอัพเดท App บน Google Play ด้วย Android Studio 3.5

หลังจากที่ส่งไฟล์ Application ขึ้นเผยแพร่บน Google Play แล้ว สิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอน คือต้องมีการปรับปรุง เพิ่มเติม เพื่อให้สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มขีดความสามารถต่าง ๆ ของโปรแกรม ให้มากขึ้น แก้ไข Bug หรือ ทำตามข้อเสนอของผู้ใช้ เป็นต้น การปรับปรุง มีขั้นตอนใหญ่ ๆ อยู่ 2 ขั้นตอน คือ

 1. จัดเตรียมโปรแกรม เพื่อนำขึ้น Google Play
 2. นำขึ้น Google Play โดยใช้ Google Play Console
การจัดเตรียมโปรแกรม เพื่อนำขึ้น Google Play

เป็นการปรับปรุงแก้ไขไฟล์ โดยใช้ Android Studio
และจัดทำไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเผยแพร่ (release) ขี้นบน Google Play ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้

 1. ทำความสะอาด เอาสิ่งรกรุงรังออก โดยใน Android Studio ไปที่เมนู Build > Clean Project
 2. แก้ไข Version Code ไม่ให้ซ้ำกับ Application ที่เคยส่งขึ้นไปแล้ว
  • แก้ไขใน Gradle Scripts/bulld.gradle (Module:app) เพื่อกำหนด Version Code และ Version Name
   Version Code จำเป็นต้องเปลี่ยน แต่ Version Name หรือ ชื่อ ถ้าเปลี่ยนแปลงไม่มาก อาจจะใช้ชื่อเดิมได้
  • หรือ ไปที่ File > Project Structure...
    สำหรับ Android Studio ตั้งแต่รุ่น 3.4 ให้เลือก Modules - App - Default Config เพื่อกำหนด Version Code และชื่อ (Version Name)
 3. จัดทำ Signed Bundle เพราะ Google เสนอแนะว่า ส่งโดยอยู่ในรูปแบบ Bundle ดีกว่า APK เพราะประหยัดพื้นที่มากกว่า
 4. ไปที่ Build > Generate Signed Bundle/APK
 5. เลือก Android App bundle
 6. เลือก Release เพราะเราจะทำขึ้นเผยแพร่ (release) ไม่ใช่แก้ไข (Debug)
 7. เมื่อเสร็จแล้ว ให้คลิก Locate เพื่อคัดลอกไฟล์ไปไว้ที่ที่หาง่าย ๆ เพื่อจะได้เลือกส่งได้ง่ายขึ้น
 8. คลิกขวา แล้วคัดลอกไปไว้ในห้องที่ต้องการ เพื่อจะได้เลือกส่งได้ง่ายขึ้น 
 9. เป็นอันเสร็จการเตรียมไฟล์เพื่อจัดส่ง ขี้น Google Play
การนำขึ้น Google Play โดยใช้ Google Play Console
 1. ไปที่ Google Play Console ของผู้พัฒนา และ login แล้วไปที่หน้าโปรแกรมเดิมที่เคยส่งแล้ว
 2. เลือก Release Management > App Release
 3. ที่ Production Track - Production เลือก MANAGE
 4. เลือก CREATE RELEASE
 5. เลื่อนลงมา เพื่อเลือกปุ่ม BROWSE FILES สำหรับเลือกไฟล์ที่เราทำเตรียมไว้ในขั้นตอนที่แล้ว 
 6. ต่อไปเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Release ใหม่นี้ ถ้ามีอะไรเพิ่มใหม่ ก็ให้เขียนลงไป หรือจะคัดลอกของรุ่นเดิมที่เคยส่งขึ้นมาแล้วก็ได้ การเขียน ควรใช้คำหลัก หรือ Key word ที่เกี่ยวกับแอบ เพื่อให้ Search Engine ค้นพบได้สะดวก มีคำแนะนำว่า ควรมีคำหลักประมาณ 3-5 คำ ถ้ามากไปจะเป็น spam ถ้าน้อยไป Search Engine ก็จะนึกว่าไม่ใช่คำหลัก
 7. กดปุ่ม SAVE เพื่อบันทึกข้อมูล
 8. หลังจากคลิก SAVE ปุ่ม REVIEW จะทำงาน(Active) ให้คลิก ปุ่ม REVIEW เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง จะเปิดหน้าแสดงข้อมูล เพื่อยืนยันการส่งขึ้น (rollout)
 9. ตรวจสอบดูแล้ว ถ้าถูกต้อง ก็ยืนยัน โดยการคลิกปุ่ม START ROLLOUT TO PRODUCTION
 10. เป็นอันเสร็จการอัพเดท Application บน Google Play จากรุ่นเก่า เป็นรุ่นใหม่
 11. Google Play จะอัพเดท โดยใช้เวลา ประมาณ 2-3 ชั่วโมง


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์