แนะนำ แอปเตรียมสอบ กพ ภาษาอังกฤษแอปเตรียมสอบ กพ ภาค ก. วิชาภาษาอังกฤษ
  • มีแนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ มากกว่า 500 ข้อ
  • เนื้อหา แบ่งออกเป็น บทสนทนา ไวยากรณ์ การสื่อสาร 
  • พร้อมเฉลย และอธิบายละเอียด ทุกข้อ
  • มีสรุปเนื้อหาที่สำคัญ
ดาวน์โหลด ได้ที่ Google Play


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์