ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า เกิดจากเชื้อไวรัส Rabies Virus เมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกาย จะเดินทางไปตามเส้่นประสาท เข้าสู่สมอง ทำให้สมองอักเสบ และเสียชีวิตในที่สุด เมื่อเกิดอาการของโรคแล้ว จะไม่สามารถรักษาให้หายได้

โรคนี้ไม่ได้เกิดกับสุนัขเท่านั้น

จากชื่อของโรค ทำให้เข้าใจผิดว่าเกิดกับสุนัขเท่านั้น แต่ที่จริงแล้วเกิดกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด รวมทั้งคนด้วย จึงถือเป็น "โรคสัตว์สู่คน" ที่สำคัญโรคหนึ่ง

อาการที่พบในสัตว์

มีทั้งแบบดุร้ายและแบบซึม โดยแบ่งระยะของโรคเป็น 3 ระยะ ได้แก่
 • ระยะเริ่มแรก
  มีอารมณ์และนิสัยเปลี่ยนไป มีไข้เล็กน้อย ม่านตาขยาย ตอบสนองต่แสงลดลง กินอาหารน้อยลง
 • ระยะตื่นเต้น
  เริ่มมีอาการทางประสาท กระวนกระวาย ไม่อยู่นิ่ง หงุดหงิด กัดทุกสิ่งไม่เลือกหน้า ตัวแข็ง บางครั้งชักกระตุก สุนัขที่แสดงอาการ "แบบดุร้าย" จะแสดงอาการระยะนี้ยาวนานและเด่นชัด
 • ระยะอัมพาต
  สัตว์จะคางห้อย ลิ้นห้อย น้ำลายไหล อาจแสดงอาการขย้อนคล้ายมีอะไรอยู่ในคอ เนื่องจากลิ้นเป็นอัมพาต ไม่สามารถกินน้ำได้ ทำให้มีการเรียกชื่อโรคนี้อีกอย่างว่า "โรคกลัวน้ำ" ต่อมาขาอ่อนเปลี้ย อัมพาตขึ้นทั้งตัว และตายในที่สุด (ภายใน 10 วันหลังแสดงอาการ) สัตว์ที่แสดงอาการระยะนี้เด่นชัด จะเรียกอาการ "แบบเซื่องซึม"
อาการที่พบในคน

ส่วนใหญ่จะมีอาการสมองและไขสันหลังอักเสบ เริ่มแรกจะมีไข้ต่ำ ๆ เจ็บคอ เพลีย เบื่ออาหาร คันจากบริเวณที่ถูกกัด และลามไปส่วนอื่น ๆ ต่อมากระสับกระส่าย กลัวแสง กลัวลม หนาวสั่น กลืนลำบาก น้ำลายไหล หายใจไม่ออก เป็นอัมพาต หมดสติ และตายในที่สุด การติดต่อ สัตว์ป่วยสามารถแพร่เชื้อได้ตั้งแต่ก่อนแสดงอาการ โดยเชื้อโรคจะอยู่ในน้ำลายของสัตว์ ดังนั้นการติดเชื้อจะเกิดจากน้ำลายเข้าสู่บาดแผล และเยื่อเมือกบุตา จมูก ปาก *ถ้าน้ำลายถูกผิวหนังปกติ ไม่รอยข่วนหรือบาดแผล ไม่มีโอกาสติดโรค* ส่วนการติดเชื้อโดยการกิน หรือหายใจ มีโอกาสน้อยมาก ยกเว้นมีไวรัสในอากาศจำนวนมาก เช่น ในถ้ำค้างคาว

เมื่อถูกสุนัขกัดควรทำอย่างไร
 1. ล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลาย ๆ ครั้ง แล้วใส่ยาฆ่าเชื้อ เข่น โพรวิโดนไอโอดีน
 2. ไปพบแพทย์ เพื่อรับการป้องกันรักษาที่ถูกต้อง
 3. จำลักษณะอาการของสุนัข สารเหตุที่ถูกกัด ถามประวัติการฉีดวัคซีน กักไว้สังเกตอาการอย่างน้อย 10 วัน โดยให้อาหารและน้ำสัตว์กินด้วย
รู้ได้อย่างไรว่าสุนัขที่กัดนั้นไม่ใช่สุนัขบ้า
 1. สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี เคยฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 ครั้ง ครั้งหลังสุด ไม่เกิน 1 ปี
 2. สุนัขได้รับการเลี้ยงดูอย่างดี อยู่ในบริเวณรั้วรอบขอบชิด มีโอกาสสัมผัสสัตว์อื่นน้อย
 3. สุนัขมีอาการปกติดี กินน้ำ กินอาหารได้
 4. ถูกกัดโดยมีเหตุโน้มนำ เช่น ไปรังแกหรือทำให้สุนัขโกรธ ตกใจ หรือ สุนัขตัวนั้นชอบกัดคนเป็นประจำอยู่แล้ว
ที่มา
แผ่นพับเรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ หนองโพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ โทร. 0-3235-1715, 0-3238-9182

หมายเหตุ
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.30-20.00 น. ยกเว้นวันศุกร์ หยุดพักให้บริการเวลา 12.00-17.00 น.
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ ตั้งอยู่บนถนนเพชรเกษม เขตจังหวัดราชบุรี ใกล้โรงนมหนองโพ นมหนองโพ นมโคแท้แท้

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …