ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การเริ่มต้นเลขหน้าใหม่ ใน Word2010

การจัดทำเอกสาร หลาย ๆ หน้า เรามักจะมีหน้าปก คำนำ สารบัญ และเนื้อหา หรืออย่างน้อย ก็มีปก และเนื้อหา ซึ่งจะเห็นว่า การเริ่มต้นหมายเลขหน้า จะมีระบบของแต่ละส่วนไม่เหมือนกัน เช่น หน้าปกไม่มีเลขหน้า หน้าสารบัญ มักจะเป็น ก ข ค และเลขหน้าจริง ๆ คือ หน้า 1 จะเริ่มทีเนื้อหา

หลายคนใช้การแบ่งไฟล์ออกเป็น ไฟล์ ๆ เช่น หน้าปก 1 ไฟล์ ไม่มีเลขหน้า คำนำ สารบัญ อีก 1 ไฟล์ และ เนื้อหาจริง ๆ อีก 1 ไฟล์

การกำหนดอย่างนี้ มีประโยชน์ที่แบ่งไฟล์ออกเป็นไฟล์ย่อย ๆ ทำให้ไฟล์แต่ละไฟล์มีขนาดไม่ใหญ่เกินไป

แต่ถ้างานเรามีไม่มาก และต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในไฟล์เดียวกัน เช่น หน้าปก และเนื้อหา โดยที่หน้าปกไม่มีเลขหน้า และเนื้อหา ให้เริ่มต้นที่ หน้า 1

วิธีการคือ การคือการใช้การแบ่งส่วน (ไม่ใช่การแบ่งหน้า) การแบ่งส่วนจะทำให้เราสารมารถกำหนดหมายเลขหน้า และลักษณะของเลขหน้าได้ ว่า จะให้เป็น ก ข ค หรือ 1 2 3 และสามารถกำหนด หมายเลขหน้าเริ่มต้นได้อีกด้วย

ต่อไปนี้จะเป็นการสาธิตโดยใช้โปรแกม Word 2010

สมมติว่าไฟล์ มี 5 หน้า หน้าแรก เป็นหน้าปก ไม่มีหมายเลขหน้า หน้าที่2 เป็นเนื้อหา ให้มีหมายเลขหน้า เริ่มต้นที่ เลข 1 มีวิธีการดังนี้

1. คลิกที่หน้าเนื้อหา
2. บนริบบิ้น ไปที่กลุ่ม เค้าโครงหน้ากระดาษ > ตัวแบ่ง เลือก ตัวแบ่งส่วน และเลือกประเภทเป็น หน้าถัดไป เพราะเราต้องการให้ขึ้นหน้าใหม่


3. ไปที่กลุ่มแทรก > ท้ายกระดาษ และเลื่อนมาดูทางล่าง เพื่อเลือก แก้ไขท้ายกระดาษ
4. ที่แท็บออกแบบ คลิกปุ่มหมายเลขหน้า เพื่อคลี่ดู และเลือก จัดรูปแบบหมายเลขหน้า


5. จะมีหน้าจอ ให้เลือกรูปแบบ และหมายเลขเริ่มต้น ให้เลือกเริ่มต้นที่ 1


6. ขณะนี้จะยังไม่เห็นเลขหน้า ต้องไประบุตำแหน่งของเลขหน้าเสียก่อน โดยกลับไปคลิกที่ปุ่มหมายเลขหน้า และคลี่ลงมา และเลือกกำหนดบริเวณที่จะแสดงหมายเลขหน้า


7. จะเห็นว่า เนื้อหาเริ่มต้นที่หน้า 1 ให้คลิกปุ่มแดง เพื่อออกจากการแก้ไขท้ายกระดาษ กลับไปหน้าปกติ
8. ถ้ากลับไปดู หน้าปก จะเห็นว่ามีหมายเลขหน้า เป็นเลข 1 ด้วยเหมือนกัน
9. วิธีการเอาหมายเลขหน้าของหน้าปกออก ให้คลิกที่หน้าปกก่อน เพื่อระบุว่า สิ่งที่จะทำต่อไปนี้ เป็นการทำกับหน้าปก
10. บนแถบริบบิ้น ไปที่แท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ กลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ และคลิกลูกศรที่มุมล่าง เพื่อเปิดหน้าจอการตั้งค่า


11. เลือกแถบเค้าโครง และคลิก ให้เกิดลูกศรที่ หน้าแรกต่างกัน เพื่อไม่ให้มีหมายเลขหน้าที่หน้าแรก


12. จะไม่เห็นเลขหน้าที่หน้าปก

วิธีการกำหนดหมายเลขหน้าใหม่ ก็มีเท่านี้

หลัก ๆ คือ ต้องกำหนด ตัวแบ่งส่วน หรือ Section Break เสียก่อน แล้วจึงกำหนดหมายเลขหน้า ตามต้องการ

ลองนำไปใช้ดูนะครับ มีประโยชน์มาก

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …