ไขมัน Trans fat คืออะไร

ไขมัน Trans fat คือไขมันแปรรูปชนิดหนึ่งที่ส่วนใหญ่เกิดจากการนำไขมันไม่อิ่มตัวที่มีลักษณะเป็นของเหลว (Liquid Oil) มาเติมไฮโดรเจน (Hydrogenated) เช่นการแปรสภาพน้ำมันพืชเป็นเนยเทียม (Margarine) เพื่อให้ไขมันนั้นแข็งตัว มีจุดหลอมเหลวสูงขึ้น ไม่เป็นไข มีอายุการเก็บรักษานานขึ้น และมีรสชาด
ดีใกล้เคียงกับไขมันจากสัตว์ ในราคาที่ถูกกว่า ส่งผลให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร และร้าน Fast Food นิยมใช้ Trans fat เป็นส่วนประกอบของอาหาร ดังนั้น ในปัจจุบัน จึงมีอาหารและวัตถุดิบประกอบอาหารหลายชนิดที่มี Trans fat เป็นส่วนประกอบ อาทิ มันฝรั่งทอด คุ้กกี้ ขนมขบเคี้ยว และขนมปัง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม มีการวิจัยพบว่า ไขมัน Trans fat ทำให้
ผู้บริโภคมีปริมาณคลอเรสเตอรอลชนิดไม่ดี (LDL Cholesterol) เพิ่มขึ้นในหลอดเลือดซึ่งส่งผลให้เกิดการอุดตันอันเป็นสาเหตุของความดันโลหิตสูง และมีโอกาสต่อการเป็นโรคหัวใจและโรคอ้วน

อาหารที่มี ไขมัน Trans fat

อาหารที่พบว่ามีไขมัน Trans fat คือ ขนมอบหรือเบเกอรีที่มีมาการีนเป็นส่วนประกอบ นอกจากนี้พบใน ครีมเทียม อาหารอบ อาหารทอด ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเบเกอรี่ ขนมขบเคี้ยว ครีมเทียม วิบปิ้งครีม คุ๊กกี้ แครกเกอร์ แป้งพิซซ่า โดนัท เฟรนฟรายด์ ไก่ทอด นักเก็ต มันฝรั่งอบกรอบ ป๊อปคอร์นและอาหารที่ระบุว่ามีการติมไฮโดรเจนลงในไขมัน สำหรับอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์ เช่น เนย นม ชีส เนื้อวัวมีกรดไขมันทรานส์ในปริมาณเล็กน้อย

การสังเกตอาหารที่สงสัยว่ามีการใช้ Trans fat หรือเปล่า ควรสังเกตที่ส่วนประกอบ (Ingredients) และตารางโภชนาการ (Nutrition Facts) โดยให้สังเกตว่ามีการใช้ Trans fat ส่วนมากจะใช้ในชื่ออื่นๆเช่น Hydrogenated vegetable oil,

partially hydrogenated vegetable oil, vegetable oil shortening, Shortening, Hydrogenated margarine เป็นต้น ส่วนตารางโภชนาการ จุดสังเกตจะอยู่บริเวณ ข้อมูลไขมันรวม (Total Fat) ถ้าเกิดมีการใช้ Trans fat จะมีการบอกไว้บริเวณนี้ ส่วนอาหารที่ไม่มีฉลากบอกส่วนประกอบและตารางโภชนาการ เช่น ขนมอบทั้งหลาย พิซซ่า ควรเลือกร้านที่มีความน่าเชื่อถือวางใจได้

ใครที่ชอบกินของขบเคี้ยว ให้สังเกตว่า มีการใช้ ไขมัน Trans fat หรือเปล่า ให้สังเกตที่ฉลาก ถ้ามีการระบุว่า มีการนำไขมันไม่อิ่มตัวที่มีมาเติมไฮโดรเจน (Hydrogenated) ละก้อ ควรละเว้น หรือลดลงบ้างก็จะลดความเสี่ยงจากการมีคลอเรสเตอรอลตัวร้าย (LDL) ซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาสุขภาพหลายอย่าง เช่น เบาหวาน และโรคหัวใจ

ดีที่สุด คือการกินอาหารให้หลากหลาย มีผักและผลไม้หลายอย่างคละกันไป เพื่อให้ได้คุณค่าทางอาหารอย่างครบถ้วน หลีกเลี่ยงขนมกรอบเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเอง นะครับ


อ้างอิง
http://www.depthai.go.th/dep/doc/52/52002887.pdf
http://nutrition.anamai.moph.go.th/temp/main/view.php?group=2&id=125
http://step1.us/blog/2009/04/23/trans-fat/
http://www.vcharkarn.com/varticle/41558

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.