ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ซ่อมไฟล์ AVI

วันนี้ไปเจอไฟล์ AVI ที่เป็นไฟล์วิดีโอ เปิดด้วย VLC ไม่ได้ บอกว่า ไฟล์เสีย  บอกว่า Broken or missing AVI Index
การซ่อมไฟล์ AVI มีโปรแกรมฟรี หลายโปรแกรม เช่น DivFix++, BandiCam/BandiFix,  Remo Repair AVI และ Digital Video Repair เป็นต้น บางโปรแกรมเป็น Freeware และบางโปรแกรมเป็น Shareware

Freeware หลายตัว มี Adware หรือ Malware แถมมาให้ด้วย ดังนั้นเวลาติดตั้ง ต้องค่อย ๆ ทำ ดูให้ดีก่อนคลิก OK หรือ Next บางโปรแกรมร้ายมาก ถ้าไม่ติดตั้ง Adware ก็จะไม่สามารถทำงานได้

Shareware ดูจะดีกว่า แต่ต้องดูว่า สิ่งที่เราต้องการ สามารถทำได้หรือไม่

ไฟล์ AVI ที่มีปัญหา สามารถใช้โปรแกรม VideoLAN หรือ VLC แก้ไขได้
ดาวน์โหลดโปรแกรม VideoLAN ได้ที่ http://www.videolan.org/vlc/

โปรแกรม VLC เป็นโปรแกรมเล่นไฟล์วิดีโอได้หลายชนิด เป็น Freeware ที่ได้รับความนิยมสูง และปลอดภัย ไม่มี Adware หรือ Malware

โดยปกติ VLC จะแจ้งให้ทราบว่าไฟล์ AVI เสีย ไม่สามารถเล่นได้ แต่จะถามว่า จะซ่อมให้เอาหรือไม่ ถ้าให้ซ่อม ก็จะซ่อมให้ ตามรูปข้างบน แต่จะไม่บันทึกไฟล์ เมื่อจะเล่นใหม่ จะถามอย่างนี้ทุกครั้ง และต้องเสียเวลาให้ทำการซ่อมไฟล์

เราสามารถตั้งค่าให้โปรแกรม VLC แก้ไขไฟล์ที่เสียได้โดยอัตโนมัติ ดังนี้

วิธีการตั้งค่า

 1. เปิดไฟล์ VLC
 2. ไปที่ เครื่องมือ > ปรับแต่ง  (Tools > Preferences)
 3. คลิกปุ่ม ส่วนนำเข้า / ตัวอ่าน-ลงรหัส (Input & Codecs)
 4. เลือก แก้โดยอัตโนมัติ (Always fix)
 5. กดปุ่ม บันทึก (Save)
 6. เมื่อเปิดเล่นไฟล์ AVI ที่มี index เสีย โปรแกรมจะเล่นได้ตามปกติ


นอกจากใช้ VLC ซ่อมไฟล์แล้ว ยังมีอีกโปรแกรมที่ซ่อมไฟล์ AVI ได้ดี คือ BandiFix ซึ่งมาพร้อมกับ BandiCam รุ่น Shareware ซึ่งเป็นโปรแกรมจับหน้าจอ แต่มีไฟล์ bdfix.exe ซึ่งสามารถใช้ซ่อมไฟล์ AVI ที่เสียได้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.bandicam.com/downloads/

เมื่อดาวน์โหลดมาแล้ว ให้ติดตั้ง และเข้าไปดูในห้องที่ติดตั้ง จะเห็นไฟล์ bdfix.exe
วิธีการใช้งาน

 1. ดับเบิ้ลคลิกไฟล์ bdfix.exe จะเปิดหน้าจอการซ่อมไฟล์
 2. คลิกปุ่ม 3 จุด เพื่อเลือกไฟล์ โปรแกรมจะวิเคราะห์และรายงานผล
 3. คลิกปุ่ม Yes โปรแกรมจะดำเนินการซ่อม Index ให้เรียบร้อย
 4. โปรแกรมจะสร้างไฟล์ที่ซ่อมแซมแล้ว โดยใช้ชื่อเดิม และมีคำว่า fix ต่อท้ายชื่อไฟล์ และเก็บไว้ที่เดียวกัน
 5. เสร็จแล้วทดสอบโดยการกด ปุ่ม Play จะเห็นว่า AVI สามารถเล่นได้ตามปกติความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …