ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

php session กับ domain name ที่มี www และ ไม่มี www

ปวดหัวอยู่หลายวัน กับเรื่อง Session ของ PHP

เรื่องก็มีอยู่ว่า ใช้ Session ของ PHP ในหน้ารายวิชา เพื่อจำเลขประจำตัวของผู้ใช้ เพื่อนำมาใช้หาข้อมูลหรือเก็บข้อมูลของผู้ใช้ ในหน้าอื่น ๆ เช่น เก็บคะแนนในหน้า Pretest, Posttest, และการแสดงผลการเรียน เป็นต้น

ปัญหาคือ ใช้กับ Chrome แล้ว ปรากฏว่า Session หาย เมื่อคลิกกลับไปหน้าเมนูหลัก คือ พออยู่หน้ารายวิชา มี Session แจ้งบอกว่า ใคร กำลัง login อยู่ แต่พอคลิกกลับไปหน้าเมนูหลัก และคลิกกลับมาที่หน้าวิชาเดิม ปรากฏว่า ไม่เห็นมีชื่อคนที่ login ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ได้ logout

ใช้กับ Browser อื่น ๆ เช่น IE กลับไม่มีปัญหาอะไร ใช้ได้ตามปกติ

สาเหตุ

Server ที่ใช้งาน กำหนด Domain โดยไม่ต้องมี www นำหน้า เช่น elearning-xyz.net ก็เข้าไปที่เว็บได้เลย

การลิงค์จากหน้าเมนูหลัก ไปยังหน้าวิชา ใช้การลิงค์แบบไม่มี www เช่น elearning-xyz.para.htmlดูเหมือนว่า Chrome จะไม่เติม www นำหน้าให้ แต่  Browse เติมให้ เป็น www.elearning-xyz.net/para.html จึงทำให้ Session ยังคงอยู่

ผมก็ไปแก้ลิงค์ใหม่ ให้เป็น www.elearning-xyx.net/para.html ทั้งหมด ดูเหมือนว่า จะแก้ปัญหา ไปได้

แต่ก็เจอปัญหาใหม่อีก คือ คลิกให้แสดงผลการเรียนของผู้ที่กำลัง login อยู่ แต่ปรากฏว่า ไปเอาผลการเรียนของคนอื่น มาแสดง

ตรวจสอบดู ก็พบว่า Domain ที่มี www นำหน้า กับ Domain ที่ไม่มี www นำหน้า มี Session คนละตัวกัน ลิงค์ที่ไปเรียกใช้งาน เป็นลิงค์ที่ไม่มี www นำหน้า จึงเป็น Session ของ คนอื่น ไป ต้องไปแก้ ลิงค์ใหม่ให้เหมือนกัน จึงทำให้แก้ปัญหาไปได้

Domain ที่มี www นำหน้า

Domain ที่ไม่มี www นำหน้า


สรุปว่า

การใช้ Session ของ PHP ต้องระวังเรื่อง Domain ถ้าไม่เหมือนกัน Session ก็จะเป็นคนละตัวกัน และ ถ้า Domain ไม่มี www นำหน้า ก็จะมีปัญหากับ Chrome


อ้างอิง
http://stackoverflow.com/questions/8247842/session-data-lost-in-chrome-only
http://stackoverflow.com/questions/6784654/different-session-with-urls-with-www-and-without-www
http://stackoverflow.com/questions/8280994/how-to-write-session-for-both-www-and-non-www-version-of-my-domain


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …