ไม่สามารถคัดลอก และวาง จาก Excel มาที่ Access

โดยปกติ โปรแกรม MS Access และ MS Excel สามารถถ่ายโยงกันได้ เช่น ลากดำ และกดปุ่ม คัดลอก หรือ Copy จากโปรแกรม MS Excel และมาวาง ในโปรแกรม MS Access ได้ทันที ไม่มีปัญหา

แต่บางทีสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น นั้นคือ ไม่สามารถวางสิ่งที่คัดลอกจาก Excel มาไว้ใน Access ได้ โดยมีข้อความแจ้งให้ทราบว่า ข้อมูลที่คัดลอกไปที่คลิปบอร์ดเสียหาย ไม่สามารถวางได้


ลองปิดโปรแกรม แล้วเปิดใหม่ ปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่ ก็ไม่หาย

สาเหตุหลักเกิดมาจากการ update ของไมโครซอฟท์ ทำให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยของ Excel เลยทำให้ไม่สามารถคัดลอก และวาง ใน Access ได้  อ่าน KB958437 และ KB967699

การแก้ไข

วิธีที่ 1 คัดลอกแล้วปิดโปรแกรม Excel

  1. คัดลอกจาก Excel แล้วปิดโปรแกรม Excel เมื่อเขาถามว่า จะเอาสิ่งที่คัดลอกไว้ในคลิปบอร์ดเก็บไว้เพื่อให้สามารถเอาไปใช้กับโปรแกรมแกรมอื่น หรือไม่ ต้องตอบว่าใช่
  2. คลิกที่ Access และกดปุ่ม วาง หรือ Paste เท่านี้ก็สามารถวางได้
วิธีที่ 2 คัดลอกจาก Excel แล้วมาที่ Access และ Paste จาก คลิกปบอร์ด
  1. คัดลอกจาก Excel
  2. มาที่ Access คลิกเพื่อเปิด คลิปบอร์ด จะเห็นสิ่งที่คัดลอกจาก Excel


  3. คลิกเพื่อวางใน Access

อ้างอิง
http://www.fmsinc.com/MicrosoftAccess/Errors/ExcelPaste/Clipboard.html

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์