ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

เฝ้าระวัง Triclosan ในสบู่ ยาสีฟัน ของท่าน

Triclosan เป็นสารที่มีคุณสมบัติยับยั้งแบคทีเรีย (Antibacteria) จึงนิยมใช้เป็น
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อความสะอาดหลายชนิด เช่น สบู่ ครีมอาบน้ำ ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย ยาสีฟัน
น้ำยาบ้วนปาก ตลอดจนน้ำยาล้างจานด้วย โดยพบว่ามีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เป็นสารกันเสีย และเป็น สารยับยั้งแบคทีเรีย เป็นต้น

มีข้อถกเถียงกันว่า สารนี้ อาจจะมีผลเสียต่อร่างกาย และสิ่งแวดล้อม เช่น อาจมีผลต่อการทำงานของต่อมไร้ท่อ อาจทำให้เชื้อแบคทีเรียดื้อต่อยาปฏิชีวนะ และ เป็นสารตกค้างในดินและน้ำ โดยเฉพาะในน้ำอาจเป็นผลเสียต่อพืชและจุลินชีพในน้ำ (aquatic organisms)

EPA (Environmental Protection Agency) องค์กรสิ่งแวดล้อมของอเมริกา จัด สาร Triclosan อยู่ในกลุ่มยาฆ่าแมลง!!!

FDA (the U.S. Food & Drug Administration) องค์กรอาหารและยา ระบุว่า ผลิตภัณฑ์สบู่ เครื่องสำอางที่มีสาร Triclosan ไม่มีผลต่างจากการใช้สบู่และน้ำธรรมดาในการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย

หนังสือพิมพ์ WashingtonPost รายงาน เมื่อ 8 เมษายน 2553 ว่ากำลังศึกษาถึงผลของสาร Tricolsan ขณะนี้ ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน

บริษัทที่ใช้ Triclosan เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ ต่างยืนยันในความปลอดภัย และยังคงใช้สารนี้ในผลิตภัณฑ์ เช่น สบู่ และยาสีฟัน

FDA อนุมัติให้และรับรองการใช้สาร Triclosan ในผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน Colgagte Total เมื่อ ปี 1997 ว่ามีผลในการป้องกันโรคเหงือก Plaque และ ฟันผุ

อย่างไรก็ตาม บริษัทแม่ ได้ถอนการใช้สาร Triclosan ในผลิตภัณฑ์ น้ำยาล้างจาน และสบู่ ออกไปแล้ว

บริษัทอื่น ๆ เช่น Johnson & Johnson The Body Shop และ L’Oreal ยกเลิกการใช้สาร Triclosan ไปแล้ว

สรุป

มีการพูดถึงสารนี้กันมาก แต่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน ผู้ที่สนใจเรื่องสุขภาพคงต้องติดตามกัน เพราะสารนี้ใช้กันมากในผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่ประจำวัน จำชื่อไว้ ลองดูที่ข้างกล่องผลิตภัณฑ์ และติดตามความเคลื่อนไหวกันหน่อย นะครับ

อ้างอิง
http://www.epa.gov/oppsrrd1/REDs/factsheets/triclosan_fs.htm
http://www.justaskdavid.com/archives/pesticide-common-in-many-of-our-products-even-toothpaste
http://www.fda.moph.go.th/e-cosmetic_v2/data_center/ifm_mod/nw/Triclosan2.pdf
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/04/07/AR2010040704621.html
http://www.yourlawyer.com/topics/overview/triclosan
http://blakeflannery.hubpages.com/hub/What-Ingredients-are-in-Your-Toothpaste-Triclosan-Controversy
http://findarticles.com/p/articles/mi_m0EIN/is_1997_July_14/ai_19583098/

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …