Excel จัดตารางการทำงานพนักงาน

เดี๋ยวนี้ มีกิจการที่ต้องว่าจ้างคนทำงานเป็นกะ ๆ มีคนเข้าออกเป็นประจำ ทำให้การจัดเก็บข้อมูลพนักงานค่อนข้างจะมีปัญหา ต้องเสียเวลาในการจัดทำบัญชีและการคิดค่าจ้าง

ผมเขียนงาน Excel ที่ช่วยให้นายจ้างสามารถจัดพนักงานเข้าทำงานเป็นช่วง ๆ พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูล และคำนวณเงินให้ตามอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงที่กำหนด

แผ่นงานใช้ง่าย ดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรี  ไปที่แถบดาวน์โหลดและเลือกดาวน์โหลดเองนะครับ

สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการใช้สูตรที่เกี่ยวข้อง เช่น การใช้สูตรเกี่ยวกับวันที่ เช่น ให้ Excel คำนวณหาวันที่จากวันเริ่มต้นที่กำหนด การหาชื่อวันในสัปดาห์ การจัดทำ drop down list และอื่น ๆ ก็สามารถดาวน์โหลดไปดูตัวอย่างการใช้งานได้ เหมือนกัน

ดูวิธีการใช้งานได้จากวิดีโอข้างล่างนี้

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์