เงื่อนไข ไม่เท่ากับ ใน Query ของ MS Access

การกำหนดเงื่อนไข ไม่เท่ากับ อาจจะเกิดปัญหา ถ้ามีช่องว่างในข้อมูล ที่เป็น Null เพราะจะไม่นำข้อมูลมาแสดง

ข้อมูลข้างล่างนี้ บางคนมีเกรด บางคนไม่มีเกรด

เราต้องการให้แสดงเฉพาะผู้ที่ย้งไม่ได้กรอกเกรด ผู้ที่กรอกแล้ว ไม่ต้องนำมาแสดง

 

ถ้าใน Query ต้องการให้แสดงเฉพาะคนที่ยังไม่ได้ลงเกรด ถ้ากำหนดเงื่อนไขเป็น <>"ผ่าน" จะไม่มีข้อมูลปรากฎ เนื่องจากในส่วนที่ไม่มีเกรด มีค่าเป็น Null ดังนี้ผลที่ได้ คือการแก้ไข

กำหนดเงื่อนไขเพิ่ม เป็นไม่เท่ากับ ผ่าน หรือ มีค่าเป็น Null ดังนี้

<>ผ่าน" Or Is Null
 

ผลที่ได้คือ
 


จะแสดงผลตามต้องการ คือ ไม่เท่ากับผ่าน และที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลเท่านั้น

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์