การสร้างเมนูลิงค์แผ่นงานของ Excel

ในกรณีที่ไฟล์ Excel มีหลายแผ่นงาน การเลื่อนไปยังแผ่นงานหน้าต่าง ๆ จะทำไม่ค่อยสะดวก ควรทำเป็นเมนูหรือลิงค์ เอาไว้ที่หน้าแรก เพื่อคลิกไปยังหน้าต่าง ๆ ที่ต้องการ แทนการเลื่อน Scroll bar ซึ่งช้าและไม่ค่อยสะดวกมากกนัก

การสร้างลิงค์ ทำได้โดยการคลิกขวาและเลือก Hyper link หรือ กด Ctrl + K แล้วเลือกการลิงค์ไปยังแผ่นงานในไฟล์ที่กำลังเปิดใช้งาน และคลิกที่ชื่อแผ่นงาน

การคัดลอกลิงค์ไปไว้ในตำแหน่งเดียวกัน หลาย ๆ แผ่นงาน เมื่อคลิกที่แผ่นงานเริ่มต้นแล้ว ให้กด Shift ค้างไว้ และกดที่ชื่อแผ่นงานแผ่นสุดท้าย และ วางลิงค์ จะได้ลิงค์ที่เหมือนกัน อยู่ในตำแหน่งเดียวกันทุกแผ่นงาน

วิธีการสร้างเมนูที่ลิงค์ไปยังแผ่นงานต่าง ๆ มีแสดงในวิดีโอข้างล่างนี้


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์