ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การสร้างกรอบจาก Font ด้วย illustrator

การสร้างกรอบ ด้วย Illustrator มีหลายวิธีด้วยกัน เช่น ใช้ Pen Tool วาด แล้วทำเป็น Pattern Brush ใช้ Brush สำเร็จรูป เป็นต้น แต่ในบทเรียนนี้ จะใช้ Font สำเร็จรูป นำมาสร้างเป็นเส้นกรอบ พร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ Font สำเร็จรูป

Font สำเร็จรูปที่ใช้เป็นกรอบ สามารถหาได้จากเว็บไซต์หลายแห่ง ที่ผมไปเอามาคือเว็บไซต์  http://www.fontspace.com ซึ่งมี Font ให้เลือกจำนวนมาก Font ที่จะนำมาสาธิต ชื่อ Byzantium พัฒนาโดย Charles Minow

ภาพกรอบที่เสร็จแล้ว

หลักการ

มีสองขั้นตอนใหญ่ ๆ คือ สร้างแปรงที่เป็น Pattern Brush จาก Font ที่ต้องการ จากนั้น จึงนำแปรงไปใช้เป็น Stroke ให้กับเส้นกรอบ

วิธีการ

การสร้างแปรง Pattern Brush จาก Font ที่ต้องการ
 1. ดาวน์โหลด Extract File และติดตั้ง Font
 2. เปิด Illustrator และเลือก Type Tool คลิกที่หน้าจอ (Art Board) กำหนดขนาดเป็น 48 ถ้าต้องการให้กรอบมีขนาดใหญ่-เล็กเท่าไร ให้กำหนดขนาดตรงนี้ (สามารถกำหนดขนาด โดยระบุความหนาของ Stroke ภายหลังก็ได้ แต่กำหนดขนาดที่ต้องการตรงนี้ จะดีกว่า)
 3. ไปที่ Type > Glyphs เลือก Byzantium
 4. เลือกภาพที่จะเป็นเส้นกรอบ (มีเส้นขอบบน) ดังภาพ ดับเบิ้ลคลิก เพื่อให้มาปรากฏ ณ ตำแหน่งที่ได้คลิกไว้แล้วบน Art Board
 5. คลิกที่เครื่องมือลูกศรสีดำ (Selection Tool) เพื่อออกจาก Type Tool จะเห็นเส้นกรอบล้อมรอบภาพตัวอักษร
 6. คลิกเลือก Type Tool อีกครั้ง และคลิกที่หน้าจอ เพื่อกำหนดตำแหน่งตัวอักษรที่จะนำมาเป็นกรอบใหม่
 7. เลือกตัวอักษรที่จะนำมาเป็นภาพมุมของกรอบ โดยดับเบิ้ลคลิก ดังภาพ
 8. ปิดหน้าจอ Glyphs และคลิกที่ลูกศรสีดำ
 9. ขั้นต่อไปจะต้องเปลี่ยนตัวอักษรทั้งสองตัวที่นำเข้ามา ให้เป็นเส้นกรอบ เพื่อนำไปเป็น Pattern Brush
 10. คลิกที่ลูกศรสีดำ ลากคลุมตัวอักษรทั้งสองตัวเพื่อเลือก
 11. ไปที่ Type > Create Outlines
 12. เปลี่ยน Strokeให้เป็นสีแดง ไม่มี Fill
 13. คลิกที่หน้าจอ เพื่อยกเลิกการเลือกภาพทั้งสอง
 14. เปิด Brush โดยไปที่ Window > Brushes
 15. ใช้ลูกศรสีดำ ลากภาพที่จะเป็นเส้นกรอบ นำไปไว้ใน Brush Panel
 16. กำหนดให้เป็น Pattern Brush แล้วกด OK
 17. จะเปิดหน้าจอ Pattern Brush Options ให้ตั้งชื่อแปรง (Brush) ในตัวอย่าง ตั้งชื่อ my brush01แล้วกด OK
 18. จะกลับมาที่หน้าจอ Brush Panel และเห็นว่ามี แปรงใหม่ที่สร้างขึ้น
 19. ใช้ลูกศรสีดำ ลากภาพที่จะเป็นมุมนอก นำไปวางไว้ที่ช่องว่างหน้ารูปเส้นกรอบที่เพิ่งสร้าง กดปุ่ม Alt ค้างไว้ แล้วปล่อยเมาส์ (ถ้าไม่กด Alt จะเป็นการสร้าง Brush ใหม่) ดังภาพ
 20. จะเปิดหน้าจอ Pattern Brush Options ที่เพิ่งสร้าง จะเห็นว่ามีชื่อ my brush01 ให้กด OK
 21. จะกลับมาที่หน้าจอเดิม และจะเห็นว่า แปรงที่สร้างขึ้น มีส่วนที่เป็นมุมนอก และส่วนที่เป็นบริเวณเส้นกรอบ
 22. เป็นอันเสร็จการสร้างแปรง
การใช้แปรง Pattern Brush
 1. กำหนด Stroke เป็นสีดำ ไม่มี Fill และ ใช้เครื่องมือรูปสี่เหลี่ยม (Rectangle Tool) วาดรูปกรอบสี่เหลียม
 2. ดับบิ้ลคลิกแปรงที่เพิ่งสร้างขึ้น
 3. จะเห็นเส้นกรอบปรากฎตามแนวเส้นขอบรูปสี่เหลี่ยม ดังภาพ
ปัญหา และการแก้ไข

ถ้าพิจารณาดูให้ดี จะเห็นว่า มุมและภาพลาย ไม่ต่อกันสนิท และลายเส้นมีช่องว่าง ดังภาพ


สาเหตุก็คือ ภาพเดิมจาก Font มีการกำหนดขนาดที่เท่ากันอยู่แล้ว แต่เมื่อนำมาทำเป็นเส้นขอบ หรือ Create Outlines บางส่วนของภาพที่เป็นช่องว่าง จะถูกตัดออกไปด้วย ทำให้ภาพมีขนาดไม่เท่ากับของเดิม เมื่อนำมาใช้งาน จึงทำให้ต่อกันไม่สนิทไม่เท่ากันระหว่างภาพมุมและภาพลายเส้นขอบ ส่วนช่องว่างในเส้นขอบระหว่างภาพ เป็นข้อผิดพลาดจากการนำกรอบสี่เหลี่ยมไปครอบภาพไม่สนิท ทำให้มีช่องว่าง

หลักสำคัญในการสร้างกรอบภาพจากแปรงคือ ภาพที่นำมาใช้เป็นมุม จะต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัดุรัส และภาพที่เป็นลายเส้นของกรอบ ต้องมีความสูงเท่ากับความสูงของภาพที่ใช้เป็นมุม

ถ้าตัดปัญหาก็คือให้ภาพที่จะนำมาทำเป็นกรอบ และภาพมุม มีขนาดเท่ากัน

จากภาพจะเห็นว่า ภาพที่จัดทำเป็น Outlines แล้ว มีขนาดไม่เท่ากัน

ภาพเส้นกรอบ ขนาด 16.933 X 16.256 mm

 ภาพมุม ขนาด 16.933 X16.933  mm

 จากข้อมูลจะเห็นว่า ขนาดของภาพมุมถูกต้อง คือเป็นสี่เหลี่ยมจัดุรัส ส่วนภาพที่นำมาทำเป็นลายเส้น มีความสูงน้อยกว่าความสูงของภาพมุม (ภาพมุมมีความสูง 16.933 ส่วนความสูงของภาพเส้นกรอบมีเพียง 16.256)  เมื่อนำมาต่อกัน จึงเกิดปัญหาดังกล่าว

วิธีการแก้ไข

 1. สร้างกรอบขนาดเท่ากับของเดิม ในตัวอย่างคือ ขนาด 16.933 X 16.933 สีพื้น(Fill) เป็นสีเหลือง และไม่มีเส้นขอบ (Stroke) จำนวน 2 ภาพ
 2. นำไปวางเป็นพื้นหลังของภาพมุม และ กด Ctrl + G เพื่อรวมกลุ่ม
 3. นำพื้นสีเหลืองไปวางหลังภาพที่จะเป็นพื้นขอบ และกด Ctrl + G เพื่อรวมเป็นกลุ่มเดียวกัน
 4. นำภาพทั้งสองไปสร้างแปรง (ทำตามขั้นตอนที่ 15 - 22)
 5. สร้างกรอบสี่เหลี่ยม และเลือกใช้แปรงนี้ จะได้ดังภาพข้างล่าง

เทคนิคเพิ่มเติม

ถ้าไม่ต้องการให้มีพื้นสีเหลือง สามารถใช้พื้นที่หลังที่ไม่มี Fill และไม่มี Stroke ได้ นอกจากนี้ สามารถปรับใช้สีพื้น (Fill)และสีเส้น(Stroke)สำหรับลายหลังจากที่ทำ Create Outlines ได้ ซึ่งจะทำให้ได้ภาพที่หลากหลายขึ้น
  ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
  ในกรณีที่จัดทำภาพเอง หรือคัดลอกมาจากที่อื่น บางครั้งจัดขนาดดีแล้ว ถูกต้อง แต่พบว่า ภาพมุมและภาพลายกรอบ ต่อกันไม่สนิท ในกรณีนี้ วิธีแก้คือการแก้ไขภาพกราฟิก

  ลายต่อกันไม่สนิท

  ลักษณะอย่างนี้ จำเป็นที่ต้องแก้ที่ กราฟิกของภาพมุม โดยใช้ White Arrow Tool เลือกส่วนที่จะย้าย และเคลื่อนย้่ายให้ตรงแนวกัน (อาจต้องทำหลายครั้งและทดสอบดูว่าตรงกันหรือยัง)

  ดูภาพที่แก้ไขแล้ว ข้างล่างนี้
   

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …