การลบไฟล์ใน System Volume Information

วันก่อนพบว่า พื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ Drive C:\ ถูกใช้งานไปมาก ประมาณ 130 GB ทั้ง ๆ ที่ ไฟล์ Windows 7 ใช้พื้นที่ไปเพียง 25 GB ไฟล์ข้อมูลก็ไม่มีเพราะนำไปเก็บไว้อีกไดรฟ์ ลองดาวน์โหลดโปรแกรมวิเคราะห์ฮาร์ดดิสก์ ชื่อ TreeSize รุ่นใช้ฟรี ของบริษัท Jam Software มาติดตั้งและตรวจสอบดู พบว่า ไฟล์ในห้อง System Volume Information มีขนาด 80 GB ไฟล์ในห้อง Windows มีประมาณ 25 GB จึงทำให้พื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ถูกใช้ไป รวม ๆ กัน ประมาณ 130 GB

ไฟล์ในห้อง System Volume Information เป็นไฟล์ที่ Windows สร้างขึ้นเพื่อเก็บข้อมูล เพื่อการกู้ข้อมูลในภายหลัง เป็นไฟล์ที่ใช้งานในระบบ System Restore เราไม่ควรลบไฟล์ในห้องนี้ออก จะทำให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมา แต่เราสามารถกำหนดขนาดพื้นที่สำหรับใช้งานให้เล็กลงได้ ภาพนี้เป็นการลดขนาดพื้นที่จากของเดิมประมาณ 80 GB เหลือประมาณ 30 BG

วิธีการลดพื้นที่ใน System Volume Information
  1. ไปที่ Control Panel เลือก System
  2. คลิกเลือก System protection
  3. เลือกไดร์ฟ และคลิก Configure
  4. ปรับ Slide เพื่อลดขนาดพื้นที่ ที่จัดเก็บไฟล์ให้ลดลง
  5. โปรแกรม Windows จะแจ้งเตือนให้ทราบว่า ข้อมูลการเก็บ ใน Windows Restore จะถูกลบออกไปบางส่วน ตามขนาดที่ลดลง คลิกตกลง
  6. เมื่อกลับมาดูจะเห็นว่าพื้นที่ที่ถูกใช้งานเหลือน้อยลง

ความคิดเห็น

โพสต์ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.