ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ตกแต่งลายไทย ด้วย illustrator จากไฟล์ภาพ

ในตัวอย่างนี้ จะเป็นการนำภาพลายไทยจากเว็บไซต์ http://www.download.ie-mem.com/?file=etcshow&cate=37 มาตกแต่ง ใส่สีพื้น จากภาพเดิม ขาว-ดำ เป็นภาพสี ดังภาพข้างล่างนี้
 

หลักการ

นำภาพเข้า Illustrator CS6 แล้วทำการ Trace ภาพ แล้ว Expand จากนั้นจึงใช้ Live Paint ทำเส้นขอบ และใช้ Gradient กำหนดสีภายใน

วิธีการ
 1. นำภาพเข้า Illustrator โดยไปที่ File > Place...
 2. เลือกไฟล์ที่นำเข้า แล้วไปที่ Object > Image Trace > Make
 3. เปิด หน้าจอตัวเลือก image trace โดยไปที่  Window > Image Trace
 4. ปรับค่า Threshold ให้สูงขึ้นเล็กน้อย
 5. กดปุ่ม Expand บนแถบเมนู
 6. กดปุ่ม K เพื่อเลือกเครื่องมือ Live Paint Bucket แล้วดับเบิ้ลคลิก เพื่อเปิดตัวเลือก
 7. คลิกเครื่องหมายถูก หน้าข้อความ Paint Strokes เพื่อให้สีเฉพาะลายเส้น เท่านั้น ไม่เลือก Paint Fills
 8. เลือกสี Live Paint เป็นสีแดง โดยใช้ปุ่มลูกศร ซ้าย-ขวา บนแป้นคีบอร์ด
 9. ระบายเส้นของทีละภาพ โดยนำเคอร์เซอร์ไปวางที่บริเวณขอบ เมื่อเคอร์เซอร์เปลี่ยนเป็นพู่กันที่ไม่มีวงกลมเส้นขีดห้าม จึงคลิกเพื่อระบายเส้นขอบ
 10. ระบายสีทุกภาพจนเสร็จ
 11. เลือกเครื่องมือ ลูกศรสีขาว (White Arrow Tool) และคลิกเลือกทีละภาพ (ถ้ามีปัญหาการเลือก ให้กด Ctrl+K และตั้งค่าการเลือก ให้เลือกเฉพาะที่เส้นขอบ จะทำให้เลือกได้ง่ายขึ้น โดยคลิกที่เส้นขอบเพื่อเลือก) ที่ต้องใช้ลูกศรสีขาวเพราะ เมื่อเรา Trace ภาพ รูปที่เกิดขึ้นจะถูกจัดเป็นกลุ่ม การเลือกเฉพาะภาพในกลุ่ม ต้องใช้ลูกศรสีขาว ถ้าใช้ลูกศรสีดำ จะเป็นการเลือกทั้งกลุ่ม

 12. ไปที่ Window > Gradient เพื่อเปิดหน้าจอ Gradient
 13. คลิกที่ลูกศรเพื่อเลือกสีที่มีอยู่แล้ว
 14. เลือกสี เหลือง-แดง และเลือก ชนิด เป็นวงกลม หรือ Radial
 15. ทำเช่นนี้ ทุกภาพที่เหลือ คือ ใช้ white arrow tool เลือกภาพ แล้วกำหนดสี gradient
 16. เสร็จแล้วจะได้ภาพที่ต้องการ ดังภาพ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

การเตรียมสอบ ก.พ. ภาค ก. เพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ มีการทดสอบความสามารถทั่วไป มักจะมี
ข้อสอบที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมย  ข้อสอบมีลักษณะ ให้หาตัวเลือกที่มีความหมาย ความสัมพันธ์คล้ายคลึง หรือเหมือนกับที่โจทย์กำหนดให้มา  หรือเติมข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกับคำอุปมาอุปไมยที่ยกมาให้ เป็นต้น ดังนั้น การเข้าใจความหมายของคำอุปมาอุปไมย จึงช่วยให้ทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมย หมายถึง ถ้อยคำที่เป็นสำนวนพวกหนึ่ง กล่าวทำนองเปรียบเทียบ ให้เห็นจริง เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน และสละสลวยน่าฟังมากขึ้น การพูดหรือการเขียน นิยมหาคำอุปมาอุปไมยมาเติมให้ได้ความชัดเจนเกิดภาพพจน์ เข้าใจง่าย เช่น

คนดุ หากต้องการให้ความหมายชัดเจน น่าฟัง และเกิดภาพพจน์ชัดเจนก็ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ดุ เหมือน เสือ”
ขรุขระมาก การสื่อความยังไม่ชัดเจนไม่เห็นภาพ ต้องอุปมาอุปไมยว่า “ขรุขระเหมือนผิวมะกรูด” หรือ “ขรุขระเหมือนผิวพระจันทร์” ก็จะทำให้เข้าใจ ความหมายในรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้น

คำอุปมาอุปไมยที่ควรรู้จัก (พิมพ์คำ/ข้อความ แล้วกดปุ่ม "ค้นหา")

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์

ครั้งที่แล้ว ได้แนะนำหลักการทำ ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ มา แล้ว ถ้าใครยังไม่ได้อ่าน ก็คลิกกลับไปอ่านได้
ความจริง ข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์ เป็นข้อสอบไม่ยาก ถ้าเข้าใจหลักการ และมีทักษะความชำนาญ ใจเย็น ๆ อย่าตื่นเต้น โดยเฉพาะการดูเครื่องหมายต่าง ๆ อย่าดูผิด เช่น เครื่องหมายมากกว่า (>) น้อยกว่า (<) เป็นต้น เพราะการแก้ปัญหาโจทย์เงื่อนไขสัญลักษณ์ หรือ inequality ก็คล้ายกับการแก้ปัญหาสมการโดยทั่วไป นั่นเอง คือ สามารถบวก ลบ คูณ หาร ด้วยจำนวนที่เท่ากัน ทั้งสองข้างของเครื่องหมายได้ กลับเศษเป็นส่วนได้ แต่ก็มีบางเรื่อง บางรายละเอียดที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งอ่านได้จาก ข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. ความสามารถทั่วไป เงื่อนไขสัญลักษณ์ นะครับ ครั้งนี้ จึงเป็นการนำแนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์ เพื่อนำมาฝึกทำให้เกิดทักษะความชำนาญ เพื่อจะได้ทำข้อสอบได้รวดเร็วขึ้น เพราะในห้องสอบ เวลาจัดได้ว่ามีค่ามาก ยิ่งทำเร็วและถูกต้อง ยิ่งดี คำสั่ง

เลือกตอบข้อ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสอง ถูกด้องหรือเป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งลอง ผิดหรือไม่เป็นจริง ตามเงื่อนไข
เลือกตอบข้อ 3. ถ้าข้อ…

เทคนิคการทำ ข้อสอบ อนุกรม ของ ก.พ.

|ประเภทของอนุกรม เทคนิคการทำโจทย์เลข อนุกรม ข้อแนะนำเพิ่มเติม |


ข้อสอบเลขอนุกรม ของ ก.พ. ต้องการวัดความถนัดทางด้านตัวเลข โดยการจัดทำตัวเลขเป็นชุด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันบางอย่าง โดยให้ผู้เข้าสอบได้แสดงความถนัดด้านตัวเลข ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาตามที่โจทย์ระบุ


ประเภทของอนุกรม รูปแบบความสัมพันธ์ของตัวเลขอนุกรมเท่าที่พบบ่อย ๆ มีหลายประเภท เช่น

ก. อนุกรมเชิงเดี่ยว 

ได้แก่ชุดตัวเลขที่เป็นอนุกรมเพียงชุดเดียว เช่น
ค่าของตัวเลขเพิ่มขึ้นต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ โดยการบวก หรือ คูณ ตัวเลขก่อนหน้า เช่น บวกด้วยตัวเลขที่เป็นค่าคงที่ เช่น    5   10   15   20   ...?...
บวกด้วยตัวเลขที่มีระบบ เช่น     1    2    5    10   ...?...
คูณด้วยค่าคงที่ เช่น   1   3   9   27   ...?...
มีทั้ง บวก ลบ คูณ หรือหาร สลับกัน เช่น บวกแล้วคูณด้วยค่าคงที่สลับกัน ดังตัวอย่าง  5   7    14   16  32   ...... มีการ บวก ลบ คูณ หรือ หาร ร่วมกัน เช่น  15   31   63   127   255  ...?...
ในตัวอย่างนี้ จะเห็นว่า ตัวเลขตัวแรกคูณด้วย 2 และบวกด้วย 1 จะได้ตัวเลขตัวถัดไป คูณด้วยค่าคงที่ที่เป็นเศษส่วน ให้สังเกตความสัมพันธ์ว่า ตัวเลขก่อนหน้า …