เตรียมสอบ ก.พ. ภาษาอังกฤษ have/make/get

เตรียมสอบ ก.พ. (ภาค ก.) วันนี้ เรื่อง การใช้คำว่า have make และ get ประเด็นคือ คำกริยาที่ตามหลัง คำทั้งสามนี้ จะเป็น Gerund (กริยาเติม -ing) หรือ infinitive หรือ infinitive without to กันแน่

คำว่า  have make และ get แต่ละคำมีความหมายหลายอย่าง แต่ที่มีความหมายค่อนข้างตรงกันอย่างหนึ่งคือ มีความหมายว่า "ให้ใคร ทำอะไร" สิ่งที่ต่างกันคือ ให้ทำอย่างไร เช่น จ้างให้ทำ บังคับให้ทำ หรือ ชักชวนให้ทำ

have = จ้างให้ทำ เช่น
Jack had a tailor measure him for a suit.
แจ็ค จ้างให้ช่างตัดเสื้อ วัดตัว เพื่อตัดสูท

make = บังคับให้ทำ
His wife made him do the laundry.
ภรรยาเขา บ้งคับ ให้เขาซักผ้า

get = ชักชวนให้ทำ
Somsak got his friend to drive him to the airport.
สมศักดิ์ หว่านล้อม ให้เพื่อน ขับรถไปส่งที่สนามบิน

จากตัวอย่างข้างบน สรุปรูปแบบประโยค การใช้ได้ ดังนี้

have + infinitive without to
have someone do something

make + infinitive without to
make someone do something

get + infinitive
get someone to do something

แต่

ถ้าเราไม่เน้นว่า จ้างให้ใครทำอะไร โดยไม่ได้พูดถึงเลยว่า ให้ใครทำ แต่เน้นไปที่งานที่ทำ ในกรณีนี้ คำกริยา จะเป็นช่องที่ 3 เหมือนกับว่า เป็น passive นั่นเอง เช่น

I had my car fixed yesterday.
ฉันเอารถไปซ่อมเมื่อวานนี้

I got my car fixed yesterday.
ฉันเอารถไปซ่อมเมื่อวานนี้

make???
ไม่มีรูปแบบนี้ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์