ทบทวนแกรมม่า เรื่อง Passive Voice

Passive Voice
เราใช้ Passive Voice เมื่อต้องการเน้นที่กรรมของประโยค หรือ เน้นที่ผู้ถูกกระทำ มากกว่า ใครเป็นผู้กระทำ หรือไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำ เช่น
 • The house was built in 1954.
  บ้านหลังนั้น (ถูก)สร้างในปี ค.ศ. 1954
  ไม่เน้นว่าใครเป็นคนสร้าง แต่เน้นว่าบ้านนี้สร้างมานานแล้ว
  ในกรณีที่มีการบอกผู้กระทำ จะมีคำว่า by หรือ โดยใคร เช่น
  The house was built in 1954 by my father.
  บ้านหลังนั้น (ถูก)สร้างในปี ค.ศ. 1954 โดยคุณพ่อของฉัน(เป็นคนสร้าง)
 • The road is being repaired.
  ถนนสายนั้นกำลังได้รับการซ่อมบำรุง
  ใครเป็นคนซ่อมไม่สำคัญ แต่เน้นว่า ถนนกำลังซ่อม ถ้าขับรถผ่านไปจะลำบาก
 • I noticed that a window had been left open.
  ฉันได้สังเกตุเห็นว่าหน้าต่างบานหนึ่ง(ถูก)เปิดค้างไว้
  ไม่รู้ว่าเจ้าของเปิดไว้ หรือขโมยออกจากบ้านแล้วลืมปิด
  ที่สำคัญคือต้องการเน้นว่า หน้าต่างเปิดอยู่
 • Every year thousands of people are killed on our roads.
  ในทุก ๆ ปี ผู้คนจำนวนนับพันถูกฆ่าตายบนท้องถนน
 • All the cookies have been eaten.
  คุ้กกี้ทั้งหมดถูกกินเรียบร้อยแล้ว
  ใครกินไม่รู้ หรือรู้ก็ไม่บอก
 • My car has been stolen!
  รถของฉันถูกขโมย
  ใครขโมยก็ไม่รู้
 • I was born in 2001.
  ฉันเกิดในปี ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544)
  ถ้าบอกว่าฉันเกิด... จะใช้เป็น Passive เสมอ


รูปประโยค

ประธาน + be + กริยาช่อง 3 (+ by .....).


ตัวอย่าง
Tense ตัวอย่าง
Simple present The house is cleaned every day by our housemaid.
Present continuous The house is being cleaned at the moment.
Simple past The house was cleaned yesterday.
Past continuous The house was being cleaned at this time last week.
Present perfect The house has been cleaned since you left.
Past perfect The house had been cleaned before they arrived.
Future The house will be cleaned next week.


ที่มา
https://www.ef.com/english-resources/english-grammar/passive-voice/

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์