ง่าย ๆ แต่ไม่รู้ กับคำว่า sell

โดยทั่วไปเรารู้ว่า sell แปลว่าขาย หร่ือ จำหน่าย เช่น

- I sold my car to my brother for 50,000 baht.
-ฉันขายรถให้น้องชาย ไปในราคา 5 หมื่นบาท

-That shop sells books.
-ร้านนั้นขายหนังสือ

คำว่า sell นอกจากแปลว่า ขาย แล้ว ยังแปลว่า "ถูกซื้อ" ในลักษณะหรือจำนวนที่ระบุ หรือ "ถูกขาย"ตามราคาที่ระบุ [to be bought in the way or quantities that are mentioned; to be sold at the price mentioned]

ตัวอย่างประโยค

These baskets sell well.
ตะกร้าเหล่านี้ขายดี
Their last album sold over a hundred thousand copies.
อัลบัมสุดท้ายของพวกเขา ถูกซื้อ ไปมากกว่า 1 แสนชุด
How much does the phone sell for?
โทรศัพท์อันนี้ ขายเท่าไร?

ถ้านึกถึงแกรมม่า ในภาษาอังกฤษ เรื่องของ Active/Passive Voice ก็จะถามคำถามว่า

These baskets sell well.
ตะกร้าเหล่านี้ขายดี

แล้วตะกร้ามันขายตัวเองได้อย่างไร
ประโยคนี้น่าจะเป็น
These baskets are sold well.
เพราะว่าตะกร้าขายตัวเองไม่ได้ ต้องมีคนนำเอาไปขาย ต้องใช้ Passive จึงจะได้

แต่ไม่ใช่

ของเขาถูกแล้วครับ
These baskets sell well.
Their last album sold over a hundred thousand copies.
How much does the phone sell for?

กริยาคำว่า "sell" เป็นหนึ่งในคำกริยาที่เรียกว่า Passive จอมปลอม หรือ pseudo-passive

คือตัวเองมีรูปเป็น Active แต่ มีความหมายเป็น Passive จึงเรียกว่าเป็น passive เทียม หรือ passive จอมปลอม นั่นเอง

คำกริยาตัวอื่น ๆ ที่เป็น pseudo-passive เหมือนคำว่า sell มีอีกหลายตัว เช่น measure, weigh, peel, eat, read, และ rate เป็นต้น

ตัวอย่างประโยค

Our bedroom measures 12' X 18'.
ห้องนอนของเราวัดได้ขนาด 12ฟุต X 18 ฟุต
This chicken weighs 2 kilos.
ไก่ตัวนี้หนัก 2 กิโล
I can finish a whole big bag of popcorn by myself. It eats easily.
ฉันสามารถกินข้าวโพดคั่วถุงใหญ่นี้คนเดียวหมด มันกินง่าย
This newspaper article reads more like political propaganda than just a report.
บทความในหนังสือพิมพ์บทความนี้ อ่านเหมือนกับการโฆษณาชวนเชื่อการเมือง มากกว่าที่จะเป็นการรายงานเฉย ๆ


คำว่า sell เป็น pseudo-passive รู้แล้วก็ใช้ให้ถูกนะครับ


https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/sell
https://thegrammarexchange.infopop.cc/topic/is-selling-well-vs-is-sold-well


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์