บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ illustrator cs6

การใช้ Art Brush และ Scatter Brush สร้างต้นไม้หลากสี

รูปภาพ
เราใช้ Art Brush และ Scatter Brush สร้าง ต้นไม้หลากสี ดังภาพข้างล่างนี้ ใช้ Art Brush สร้างลำต้นและกิ่ง ใช้ Scatter Brush สร้างใบ การสร้างลำต้นและกิ่ง กำหนด Fill เป็น สีดำ กำหนด Stroke เป็น None  ใช้ Star Tool วาดรูปดาว และขณะยังไม่ปล่อยเมาส์ ให้กดปุ่มลูกศรลง เพื่อลดมุมให้เหลือเป็นรูปสามเหลี่ยม เปิดหน้าต่าง Brush (ไปที่ Window > Brush) ใช้ Black Arrow Tool ลากไปไว้ในแถบหน้าต่าง Brush กำหนด Brush เป็นชนิด Art Brush กำหนดทิศทางลูกศรชี้ขึ้น และ Method เป็น Tint แล้วคลิก OK จะได้แปรงใหม่ รูปสามเหลี่ยม ลบรูปสามเหลี่ยมที่สร้างขึ้น กำหนด Fill เป็น None และ Stroke เป็น สีดำ 1 pixel ใช้ Pen Tool วาดรูปเส้นโค้ง เพื่อเป็นรูปต้นไม้ โดยวาดจากลากขึ้นบน ในขณะที่เส้นกำลังถูกเลือก ให้คลิกแปรงสามเหลี่ยมที่เพิ่งสร้าง จะได้เส้นเป็นรูปต้นไ้ม้ ในหน้าต่างแปรง ให้คลิกปุ่ม Option บริเวณด้านล่าง กำหนดค่า คลิก Proportional เพื่อให้ได้สัดส่วน และ เลื่อนสเกล เพื่อให้ได้รูปต้นไม้ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม OK เมื่อต้องการวาดกิ่งใหม่ ให่้กดปุ่ม OK เพื่อเริ่มต้นใหม่  วาดจนได้

การสร้างวงกลม 3 ห่วง ด้วย Illustrator cs 6

รูปภาพ
เราจะสร้างวงกลม 3 ห่วง ดังภาพต่อไปนี้ มีเทคนิคที่ควรทราบ ก่อนการสร้างคือ เราสามารถสร้างเส้น Guides ขึ้นเองจากรูปร่าง Shapes ที่สร้างขึ้นจากเครื่องมือ Shape Tool โดยไปที่ View > Guides > Make จะได้เส้น Guide สำหรับใช้เป็นแนวในการสร้าง ในตัวอย่างนี้ จะใช้จุดยอดของสามเหลี่ยมด้านเท่า เพื่อใช้เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมทั้งสามวง ปุ่ม Divide ใน Pathfinder ใช้สำหรับตัดรูปร่างของวัตถุออกจากกัน โดยตัดทั้งภาพบนและล่างออกเป็นส่วน ๆ เราใช้เทคนิคนี้ สร้างวงกลม โดยการนำวงกลมสองวงมาซ้อนกัน และตัดวงกลมในออก จะได้รูปวงแหวนที่จะนำมาซ้อนกัน วงแหวนที่ได้ จะมีลักษณะเป็น Compound Shape ซึ่งตามปกติอาจจะไม่เห็นจุดกึ่งกลาง ในการลากวงแหวนไปไว้ที่สองตำแหน่ง เราจำเป็นต้องลากจากจุดกึ่งกลาง และนำจุดกึ่งกลางไปวางไว้ที่จุดปลายของสามเหลี่ยมที่เป็น Guide ดังนั้น จึงต้องแสดงจุดกึงกลางของวงแหวน จึงจะสามารถลากไปได้ การแสดงจุดกึ่งกลาง ใช้ Attributes ช่วย และกำหนดให้แสดงจุดกึ่งกลาง (Show Center) Selection Tool (ลูกศรสีดำ) และ Direct Selection Tool (ลูกศรสีขาว) ใช้ต่างกัน คือ Selection Tool ใช้คลิกเลือกวัตถุทั้งห

การสร้างเส้นขอบให้ตัวหนังสือ ด้วย Illustrator

รูปภาพ
ต้องการสร้างตัวหนังสือที่มีเส้นขอบ และสีพื้น ดังภาพ จะเห็นว่าลักษณะที่ต้องการ คือ ภายในมีการไล่สี เป็น Gradient จากสีเหลืองเป็นสีฟ้า มีเส้นขอบสีขาว และสีน้ำตาลอยู่รอบนอก หลักการ พิมพ์ข้อความ แล้ว เปลี่ยนเป็น Outline จากนั้นใช้ Appearance Panel โดยเปลี่ยนสีพื้น หรือ Fill ให้เป็น Gradient เพิ่ม Fill เป็นสีขาวแล้ว Offset Path จากนั้น จึงเพิ่ม Fill เป็นสีน้ำตาล และ Offset Path อีกครั้งหนึ่ง วิธีการ พิมพ์ตัวหนังสือ โดยคลิกที่ Type Tool และพิมพ์ข้อความที่ต้องการ ผมเลือกตัวหนังสือที่มีลักษณะหนา ตัวหนังสือที่ใช้ คือ TP Kubua พัฒนาโดย konkuneng จาก www.f0nt.com  โดยกำหนดขนาด 105 px ใช้ ลูกศรสีดำ เลือก ข้อความที่พิมพ์ แล้วเปิดหน้าจอ Appearance โดยไปที่ Window > Appearance ต่อไปนี้ จะเปลี่ยนสีของสีพื้นตัวอักษร ที่ด้านล่างของหน้าจอ Appearance ให้คลิกเพิ่ม Fill โดยคลิกปุ่ม Add New Fill จะเกิดชั้นใหม่ เป็นชั้น Fill เพิ่มขึ้น 1 ชั้น เปิดหน้าจอ Gradient โดยไปที่ Window > Gradient และเลือก Gradient ปรับองศาของ Gradient เป็น -90 เพื่อปรับทิศทางของ Gradient จากบนมาสู่ล

การสร้างรูป หยิน หยาง

รูปภาพ
การสร้างรูป หยิน หยาง เป็นการใช้เครื่องมือ Shape builder tool สร้างจาก ภาพวงกลม โดยใช้เส้นรอบรูปเป็นกรอบ เป็นตัวอย่างการมองสิ่งของอีกทัศนะหนึ่ง วิธีการ

การสร้างลูกกวาดหลากสี รอบวงกลม

รูปภาพ
ต้องการสร้างภาพนี้   หลักการ มีวิธีการสร้างวงกลมเล็กรอบวงกลมใหญ่หลายวิธี วิธีหนึ่งที่ง่ายคือการใช้ Blend Tool แล้วสร้างวงกลม จากนั้นจึงกำหนดให้ Blend มา Replace Spline ที่เป็นวงกลม และใช้ กรรไกรตัดวงกลมออกเป็น 2 ส่วน เพื่อให้ Blend ทำหน้าที่ล้อมรอบวงกลมทั้งวง การเปลี่ยนสี ทำโดยใช้ White Arrow Tool เปลี่ยนสีวงกลมเล็กทีละวง วิธีการ

เทคนิคการใช้ Pattern Brush ไม่มีรอยต่อ

รูปภาพ
ใช้ Pattern Brush สร้างลายกรอบจากภาพที่ใช้ Pen Tool สร้าง เสร็จแล้วปรากฏว่า ลายต่อกันไม่สนิท ดังภาพ สาเหตุ สาเหตุหลักเกิดจาก ภาพก่อนที่จะนำไปทำเป็น Pattern Brush เช่น ลักษณะ cap ของ Stroke ที่ยื่นออกไป หรือ อาจจะมีจุดเล็ก ๆ อยู่ด้านนอก และเลือกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ Brush ก็เป็นไปได้ ซึ่งต้นเหตุมาจาก ไม่ได้ทำการ Expand ก่อนที่จะกำหนดส่วนไปใช้เป็น Brush เมื่อใช้ Pen Tool วาด จะเป็นเส้น Path การตัดเส้น Path จะมีส่วนของปลายเส้น หรือ Cap ที่จะทำให้เกิดปัญหาเมื่อนำไปทำเป็น Pattern Brush ได้ แนวทางการแก้ไข

การใช้เครื่องมือ Shape Builder Tool, Knife Tool และ Scissors Tool

รูปภาพ
ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างการใช้งานเครื่องมือ Shape Builder Tool, Knife Tool และ Scissors Tool  เพื่อสร้างภาพ ข้างล่างนี้ ความจริงภาพนี้ สามารถสร้างได้หลากลักษณะ แต่ตัวอย่างนี้ จะใช้เครื่องข้างต้นสร้าง เพื่อแสดงการใช้เครื่องมือดังกล่าว จากภาพ เราจะสร้างภาพวงกลมซ้อนกัน 2 วง ใช้ Shape Builder Tool ลบส่วนเกิน ใช้ Knife Tool ตัดแบ่งภาพออก และใช้ Scissors Tool เพื่อตัดเอาเฉพาะส่วนของเส้นรอบภาพมาใช้งาน Shape Builder Tool ใช้เพื่อรวม หรือตัดส่วนของภาพตั้งแต่สองภาพขึ้นไป ใช้เหมือนกับ เครื่องมือ Path Finder แต่คิดว่าใช้ง่ายกว่า Knife Tool ใช้สำหรับการตัดภาพออกเป็นส่วน ๆ การตัดควรลากจากข้างนอกภาพจากด้านหนึ่ง ไปยังอีกด้านหนึ่ง เพื่อไม่ให้เกิด Compound Path Scissors Tool ใช้ตัดเส้นรอบรูป โดยคลิกที่เส้นเพื่อแบ่งออกเป็นส่วน ๆ สิ่งสำคัญ: การใช้เครื่องมือทั้งหมด ต้องเลือกภาพที่ต้องการกระทำเสียก่อน วิธีการ ใช้ Rectangle Tool สร้างวงกลม 2 วง ซ้อนกัน (วงกลมไม่มี Stroke) ใช้  Black Arrow Tool เลือกภาพทั้งสอง คลิก Shape Builder Tool คลิกเมาส์นอกวงกลมสีเขียว และลากเข้าไปบริเวณวงกลมสีเขียว