การสร้างลูกกวาดหลากสี รอบวงกลม

ต้องการสร้างภาพนี้
 
หลักการ
มีวิธีการสร้างวงกลมเล็กรอบวงกลมใหญ่หลายวิธี วิธีหนึ่งที่ง่ายคือการใช้ Blend Tool แล้วสร้างวงกลม จากนั้นจึงกำหนดให้ Blend มา Replace Spline ที่เป็นวงกลม และใช้ กรรไกรตัดวงกลมออกเป็น 2 ส่วน เพื่อให้ Blend ทำหน้าที่ล้อมรอบวงกลมทั้งวง การเปลี่ยนสี ทำโดยใช้ White Arrow Tool เปลี่ยนสีวงกลมเล็กทีละวง

วิธีการ
 1. กำหนด Fill เป็นสีแดง ไม่มี Stroke
 2. ใช้ Ellipse Tool สร้างวงกลม ขนาด 1 cm (เลือกเครื่องมือ Ellipse Tool กด Alt แล้วคลิกบริเวณกลางหน้า เพื่อเปิดเมนูตั้งค่า กำหนดความกว้างและสูง ดังภาพ แล้วกด OK)

 3. ใช้ Black Arrow Tool คลิกเพื่อคัดลอก (กด Alt และ Shift ค้างไว้ขณะลาก)
 4. ใช้ Blend Tool สร้างภาพวงกลมสีแดง (ดูวิธีการที่นี่)
 5. กำหนด Fill เป็นไม่มี Stroke สีดำ ขนาด 1 pt และใช้ Ellipse สร้างวงกลม ขนาด ความกว้างและสูง เท่ากับ 5 cm บริเวณด้านล่าง
 6. ใช้ Black Arrow Tool เลือกภาพทั้งสอง แล้วไปที่ Object > Blend > Replace Spine
 7. เลือก Scissor Tools (อยู่หลังยางลบ) และคลิกตัดที่เส้นรอบวง เพื่อให้ Blend รอบวงกลม (ตั้งแต่จุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้าย ถ้าไม่ตัดจะไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้าย)
 8. จะได้วงกลมเล็กรอบวงกลมใหญ่
 9. ถ้าวงกลมน้อยหรือมากไป ให้ตั้งค่า Options ของ Blend  โดยไปที่ Object > Blend > Blend Options ในตัวอย่าง ตั้งค่าเพิ่มเป็น 10 วง
 10. ขณะที่ Blend กำลังถูกเลือก ไปที่ Object > Expand... เพื่อแยก Blend ออกเป็นส่วน ๆ จะได้จัดการกับวงกลมเล็กแต่ละวงได้
 11. ยกเลิกการเลือกทั้งหมด (เลือก Black Arrow Tool แล้วคลิกที่ว่าง ๆ )
 12. ใช้ White Arrow Tool คลิกเลือกวงกลมแต่ละวง ขณะคลิก ให้กด Alt ค้างไว้ เพื่อเลือกวงกลมเล็กนั้น ๆ ทั้งวง
 13. เปลี่ยนสี Fill เป็นสีที่ต้องการ
 14. ทำเช่นนี้ ทุกวง จนเสร็จ จะได้วงกลมหลากสีเป็นลูกกวาด ล้อมรอบวงกลมใหญ่ตามต้องการ

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

อุปมา อุปไมย สำนวนการเปรียบเทียบ ของไทย

ความสามารถทั่วไปด้านเหตุผล การหาความสัมพันธ์จาก ภาพ สัญลักษณ์

แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์